Społeczeństwo

Nowy pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami

Premier powołał Piotra Wdówika na pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami i sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zadaniami pełnomocnika będą m.in.

  1. opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami;
  2. inicjowanie działań ograniczających skutków niepełnosprawności;
  3. wspieranie projektów likwidujących utrudnienia i bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie;
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami.

Paweł Wdówik jest absolwentem Ośrodka dla Dzieci niewidomych w Laskach, oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r.  kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. W latach 1993-2003 – wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował także jako redaktor Katolickiego Radia Józef. To pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Od 2010 jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.