Gospodarka

Narodowy Bank Polski wesprze budżet

Narodowy Bank Polski będzie mógł przekazać do budżetu państwa miliardy złotych dzięki “poluźnieniu” reguł tworzenia rezerw. Dotychczas bowiem NBP musiał przekazać do rezerw całość zysku z danego roku. Jest to możliwe dzięki temu, iż Rada Polityki Pieniężnej usunęła m.in. przepis wyznaczający docelową wysokość rezerwy. Jaka będzie to kwota? Eksperci jednak szacują, iż  NBP przekaże do budżetu państwa ponad 7 mld złotych.

Pewną wskazówką co do faktycznego zysku NBP w danym roku jest porównanie kursu złotego na koniec grudnia z kursem z końca poprzedniego roku. W praktyce jednak NBP przez cały rok może kupować i sprzedawać instrumenty finansowe, zatem sama wartość kursu na koniec roku nie umożliwia dokładnego przewidzenia wartości zysku NBP.  W ustawie budżetowej na 2020 rok założono wpłatę z zysku w kwocie 7,1 mld złotych. Ustawa budżetowa jest tworzona z “ostrożnością”, dlatego też “jest prawdopodobne”, że “wynik NBP będzie taki jak zakłada rząd”. Finansowe wsparcie NBP jest istotne dla budżetu, bowiem będzie ono jednym z gwarantów spełnienia obietnicy rządu Mateusza Morawieckiego, jakim jest tzw. budżet zrównoważony. Zakłada on, że wpływy i wydatki państwa się zrównoważą, a tym samym budżet po raz pierwszy w historii Polska nie będzie mieć deficytu budżetowego.

Od 2020 roku NBP zmienił też zasady tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie zmienności zysku oraz uniezależnienie go od wahań kursowych. Po zmianie rezerwy na ryzyko kursowe tworzone są tylko z dodatniego wyniku kursowego, a nie z całej nadwyżki przychodów nad kosztami NBP. Dzięki “wyłączeniu” z wyniku NBP różnic kursowych zysk banku centralnego będzie mniej zmienny i prawdopodobnie zostanie też wykazany w kolejnych latach.. Nowe zasady będą miały zastosowanie do obliczenia zysku za rok 2019, z którego 95 proc. zostanie przekazane do budżetu państwa.

W innych bankach centralnych na świecie zysk wylicza się podobnie, przy czym różnice pojawią się, jeśli chodzi o przeznaczenie tego zysku – np. niektóre banki przekazują określony procent zysku do budżetu centralnego, inne przeznaczają jego część na rezerwy, a inne decydują same co w danym roku chcą zrobić.

Udostępnij przez: