Gospodarka

Rozwój sprzedaży internetowej

W 2019 roku po raz pierwszy ponad połowa Polaków (dokładnie 53,9 proc.) deklarowała kupowanie online towarów lub usług. Odsetek ten dynamicznie rośnie, o 17 pkt. proc. w ostatnich 5 latach i aż o 6,1 pkt. proc. w porównaniu z 2018 rokiem.

Wzrost handlu online nie jest niczym zaskakującym, ciekawe są jednak towarzyszące mu szersze zjawiska i zmiany społeczne. Ma on kluczowy wpływ na rozwój rynku przesyłek kurierskich, a tym samym na liczbę samochodów dostawczych poruszających się po polskich ulicach. Tylko w 2018 roku liczba przesyłek kurierskich wyniosła 368 mln i była o ok. 20 proc. wyższa niż w roku ubiegłym.

To właśnie możliwość dostarczenia towaru do domu lub paczkomatu jest główną motywacją wskazywaną przez respondentów pytanych o wybór zakupów online. 71 proc. badanych wskazuje, że dostawa kurierem jest dla nich największą motywacją do robienia zakupów online, przy czym jednocześnie 58 proc. respondentów wskazuje taką formę dostawy jako najczęściej przez siebie wybieraną (dla paczkomatów odpowiednio 61 proc. i 52 proc.). Darmowe odesłanie towaru kurierem jest najczęściej wybieraną formą dokonywania zwrotu, na trzecim miejscu znajduje się odesłanie przez paczkomat (odpowiednio 18 proc. i 13 proc. wskazań).

W wymiarze ekonomicznym prowadzi to do wzrostu konkurencji na rynku dostawców paczek – obecnie w Polsce działa 94 operatorów przesyłek kurierskich. Rynek ten jednak będzie się z pewnością konsolidował. Obecnie marża na pojedynczej przesyłce spada, a największa dziesiątka usługodawców odpowiada za ponad 95 proc. liczby przesyłanych paczek i ponad 92 proc. przychodów.

W wymiarze społecznym rosnące znaczenie e-commerce i idący za tym wzrost liczby przewozów kurierskich wpływa chociażby na jakość życia w miastach. To tam koncentrują się dostawy paczek i przesyłek, z coraz większym udziałem dostaw do prywatnych mieszkań. A to z kolei oznacza rosnący ruch samochodów dostawczych, problemy ze spalinami, parkowaniem i bezpieczeństwem – w tym na chodnikach i strefach przeznaczonych tyko dla pieszych.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.