Społeczeństwo

Uchwały antysmogowe

Polska wciąż zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza. Od 2017 r. w kolejnych województwach przyjmowane są uchwały antysmogowe, które są jednym z narzędzi rozwiązywania tego problemu. Jak dotąd takie uchwały przyjęto w 11 województwach, głównie z południowej, zachodniej i centralnej Polski. Nie przyjęły ich jeszcze województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie. Uchwały opisują techniczne wymogi używanych kotłów i cechy dozwolonych paliw.

Uchwały smogowe są różne w zależności od regionu. Przykładowo we Wrocławiu nie można spalać:  mułu i flotokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3mm, drewna o wilgotności powyżej 20%. W dodatku zakazane jest używanie kominków niespełniających wymogów emisyjnych Ekoprojektu. Natomiast od 1 lipca 2024 mieszkańcy Wrocławia będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy.

Niewiele ponad 1/4 mieszkańców 11 województw (27 proc.), w których obowiązują uchwały antysmogowe ma tego świadomość. Zdecydowanie najlepiej poinformowani są mieszkańcy Małopolski (57 proc.), Śląska (38 proc.) oraz Dolnego Ślą-ska (35 proc.). Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że problem zanieczyszczonego powietrza jest na tych obszarach stosunkowo największy, a tym samym bardziej wybrzmiewający w publicznej dyskusji niż w pozostałych województwach.

Z opublikowanych ostatnio badań Polskiego Alarmu Smogowego wynika także, że w stolicach dwóch z tych województw (Krakowie i Wrocławiu) wymieniono więcej pieców niż w pozostałych miastach wojewódzkich łącznie. Mimo to poziomu wiedzy nie można uznać za zadowalający – ogółem świadomość istnienia regulacji antysmogowych jest niska, tak jak niski jest poziom uczestnictwa w programach wymiany kotłów.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.