Gospodarka

Rekordowy rok 2019 – prawie 3 mld inwestycji

Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2019 r. 56 projektów inwestycyjnych o rekordowej wartości 2,9 mld euro, większość dotyczy wysokich technologii – poinformowała PAIH. Najbardziej zaangażowani są inwestorzy z USA i Niemiec. Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezesa PAIH powiedziała, że w “2019 r. łączna wartość inwestycji, co do których inwestorzy podjęli pozytywną decyzję o lokalizacji w Polsce, czyli potwierdzili chęć zainwestowania w naszym kraju, rozpoczynając tym samym proces inwestycyjny wyniosła blisko 3 mld euro, tj. ok. 13 mld zł, a np. w 2015 r. był to niecały miliard euro, zaś w 2018 r. – 2,13 mld euro. Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednym z głównych zadań PAIH”.

Według Agencji 56 projektów inwestycyjnych zrealizowanych w zeszłym roku to potencjalnie 11,8 tys. nowych miejsc pracy. Jak zaznaczyła prezes Ciurzyńska, większość z nich dotyczyła wysokich technologii, co przekłada się „na wysokopłatne miejsca pracy, transfer wiedzy, a w efekcie na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Udało się przyciągnąć wiele inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które stanowiły 1/3 wszystkich zakończonych projektów (tj.20). Wśród nich tak ważne dla nas związane z tworzeniem centrów B+R”.

PAIH wspiera prawie 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 8 mld euro. PAIH odpowiada za ok. 30 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce, z czego za 80 proc. projektów „strategicznych”.

Prawie połowę wszystkich obsłużonych przez PAIH w zeszłym roku projektów stanowiły reinwestycje, wśród nich takich potentatów, jak Toyota czy PSA (Grupa Peugeot Société Anonyme – wcześniej PSA Peugeot Citroën – do której oprócz marki Peugeot należą również marki Citroen, DS, Opel i Vauxhall).
Pod względem wartości inwestycji trzy największe branże to elektromobilność (ponad 2 mld 121 mln euro), motoryzacyjna (331 mln euro) i AGD (180 mln euro).

W największą liczbę projektów (12), nad którymi Agencja zakończyła już prace zaangażowane są firmy z USA. Drugie miejsce pod względem liczby inwestycji zajęły Niemcy (6), trzecie Korea Południowa (5) i Japonia (5). Natomiast pod względem wartości inwestycji pierwsza pozycja przypadła Korei Południowej (1 mld 816 mln euro), druga – Niemcom (ponad 202 mln euro), trzecia – Japonii (121 mln euro), czwarta – Stanom Zjednoczonym (90,45 mln euro).

 

Udostępnij przez: