Gospodarka

Państwa są winne Polsce miliardy

Chiny, Etiopia, Tanzania, Kenia czy Birma – to tylko część krajów, którym Polska pożyczyła miliony dolarów. Na koniec ubiegłego roku dłużnicy – głównie z Azji – byli nam winni blisko 7,7 mld zł. Na koniec 2020 roku kwota ta ma wzrosnąć do poziomu 8,6 mld zł. Niemal wszyscy pożyczone pieniądze oddają nam w terminie. W tym roku polski rząd zamierza udzielić kolejnych kredytów między innymi dla Senegalu i Mjanmy – obowiązujący limit to 1,5 mld zł.

Największe zobowiązania – wśród krajów, które regularnie obsługują swoje zadłużenie – względem naszego kraju mają Chiny, którym polski rząd pożyczył w 2000 roku 276,5 mln dolarów. Na drugim miejscu jest Tanzania z kredytem z 2015 roku na poziomie 110 mln dol, a dalej Etiopia, której Polska w latach 2014-15 pożyczyła w sumie 100 mln dol. oraz Kenia, także ze zobowiązaniem sięgającym 100 mln dol. Ostatnia na liście jest Mjanma (dawnej Birma) – otrzymała ona z naszego budżetu trzy lata temu 50 mln dol.

Jest jednak jeden wyjątek. Połowa zobowiązań, jakie względem naszego kraju posiadają inne państwa świata, przypada na Irak. Państwem, które od 30 lat nie oddało nam ani dolara jest Irak. Jego długi względem nas przekraczają już 4,2 mld zł, z czego 1,8 mld zł stanowią zobowiązania z tytułu kapitału, a pozostałą część naliczane odsetki. Uważa się jednak, iż nie jest to zagrożony dług, bo nasz  wierzyciel ma dobrą walutę w postaci ropy naftowej, którą mógłby spłacić pożyczkę.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów:.“”Zobowiązania Iraku wynikają z zawartych w latach 1972-1990 umów międzyrządowych i protokołów uzgodnień z polsko-irackich komisji mieszanych, dotyczących dostaw wojskowych i cywilnych. Przy czym należności przypadające do spłaty do końca 1988 roku zostały uregulowane w całości. Strona iracka przestała regulować zobowiązania po 1990 roku, na skutek wojny oraz sankcji gospodarczych” . Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, Irak reguluje swoje zadłużenie na podstawie podpisanego z Klubem Paryskim w 2004 roku “Agreed Minutes” określającego zasady restrukturyzacji i spłaty irackiego zadłużenia, z uwzględnieniem klauzuli równego traktowania wszystkich wierzycieli. W przypadku zadłużenia wobec Polski prowadzone są konsultacje techniczne pomiędzy stronami na temat uregulowania irackiego zadłużenia przy obopólnej akceptacji.
Pomagamy eksporterom i słabszym krajom. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że kredyty rządowe są istotnym instrumentem finansowym rządu RP i przyczyniają się do promowania polskiego eksportu w wybranych regionach świata. Często warunkują realizację kontraktów przez polskich eksporterów na rynkach zagranicznych oraz dają możliwość wejścia na te rynki. Poza tym przyczyniają się również do wypełniania przez Polskę deklaracji zwiększania poziomu świadczonej zagranicznej pomocy rozwojowej.

Dlatego w tym roku rząd zamierza dalej kredytować polskich eksporterów, których kontrakty zostały objęte finansowaniem w ramach międzyrządowych umów kredytowych, m.in. z Mołdawią, Ukrainą, Kenią, Tanzanią, Angolą, i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych do udzielenia nowych kredytów, w tym między innymi dla Senegalu i Mjanmy. Ministra obowiązuje jednak limit do 1,5 mld zł.

Mirosław Gronicki, były minister finansów mówi, że “Polska jest już w gronie dość dobrze rozwiniętych krajów, które mają zasoby finansowe i są w stanie pomagać tym gorzej rozwiniętym. – Jednak porównując zaangażowanie krajów rozwiniętych, to nasze zobowiązania nie są duże. Oczywiście z punktu widzenia naszych wewnętrznych potrzeb utrata tych kilku miliardów złotych byłaby dotkliwa, ale raczej to się nie stanie. Po transformacji udawało się odzyskiwać kredyty udzielane wcześniej Iranowi. W wypadku Iraku to powinno być łatwiejsze, bo ma on twardy pieniądz jakim jest ropa naftowa.”

Za

Udostępnij przez: