Gospodarka

Polska odporna na spowolnienie gospodarcze

Prezes Banku Pekao S.A. Marek Lusztyn podczas forum ekonomicznym w Davos powiedział: “Polska gospodarka jest bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze na świecie, niż mogłoby się wydawać; elementem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost PKB w takiej sytuacji jest repolonizacja sektora bankowego. Chcieliśmy, żeby Bank Pekao i Grupa PZU, a także Polska oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej był dużo bardziej widoczny na Światowym Forum Ekonomicznym. Tym bardziej, że jest ono w tym roku wyjątkowe, to 50. rocznica WEF w Davos. Chcemy wykorzystać naszą pozycję, jako wiodącej grupy bankowo-ubezpieczeniowej w naszym regionie, by w jeszcze większym stopniu przekonać inwestorów do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania kapitału”

Prezes Lusztyn ocenia, iż “spodziewane spowolnienie gospodarcze, które prognozują Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zagrozi polskiej gospodarce. Doświadczenia poprzedniego kryzysu pokazują, że polska gospodarka jest bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze na świecie, niż mogłoby się wydawać.”

Podkreślił, iż “elementem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost PKB w takiej sytuacji jest repolonizacja sektora bankowego. Po poprzednim kryzysie MFW przeprowadziła badanie, które miało na celu określenie, jak struktura własności w sektorze bankowym w poszczególnych krajach wpłynęła na reakcje na kryzys. Okazało się, że te kraje, które miały wyższy udział kapitału krajowego były mniej dotknięte kryzysem.”

Dodawał też, iż “Brexit nie będzia miał negatywnego wpływu na polską czy światową gospodarkę. Wielka Brytania, jak się okazało, wychodzi z Unii Europejskiej dużo dłużej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Z naszych obserwacji wynika, że większość instytucji, która miała się do tego procesu przygotować, zrobiła to. Warszawa nawet na tym skorzystała, widzimy, że wiele miejsc pracy na przykład w bankach, które miały siedziby w Wielkiej Brytanii, zostało przeniesione na kontynent, w tym do Polski. Widzimy też, że rośnie liczba osób, które kiedyś pracowały w Wielkiej Brytanii, a teraz są zainteresowane powrotem do Polski. Uważam, że jeżeli będzie jakikolwiek wpływ brexitu na polski system finansowy, to będzie on pozytywny”.

Udostępnij przez: