Polska

Centralny Port Komunikacyjny to ogromna szansa rozwoju dla Polski

CPK to największa inwestycja infrastrukturalna realizowana przez polski rząd” – mówił Mateusz Morawiecki podczas II Kongresu Rozwoju Kolei. Podkreślił, że rząd konsekwentnie realizuje strategię rozwoju kolei. To kolejny krok w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii prowadzących do CPK.

„Żeby wejść w XXI wiek, potrzebujemy przełomu technologicznego opartego o nowe założenia infrastrukturalne” –  zaznaczył premier. – Centralny Port Komunikacyjny to ogromna szansa rozwoju dla Polski, oparta o najnowocześniejsze technologie. CPK zintegruje transport lotniczy, kolejowy oraz drogowy” – dodał.

Szef rządu zaznaczył, że nowe linie kolejowe, będą wytaczały nowe szlaki komunikacyjne, skracając czas podróży i dostaw towarowych, uproszczą też połączenia komunikacyjne.

W skład programu budowy CPK wchodzą nie tylko inwestycje w nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ale także sieć nowych linii kolejowych, mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2,5 h.

Podczas konferencji zaprezentowany został plan Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), czyli plan budowy nowych linii kolejowych, prowadzących z różnych stron Polski do CPK. Wartość umowy podpisanej przez CPK z pięcioma wykonawcami to ok. 26 mln zł, a łączny obszar inwentaryzacji przyrodniczych objęty umową to ok. 220 tys. ha.

Inwestycje lotniskowe i kolejowe CPK są elementem rządowych dokumentów: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.