Zagranica

Prawa Polaków po Brexicie będą zagwarantowane

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii, ustalając treść tzw. Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz deklaracji politycznej, która zawiera ramy przyszłych relacji.

Jak podkreślił minister Konrad Szymański: „umowa o wystąpieniu w pełni realizuje trzy kluczowe cele negocjacyjne Polski, czyli zabezpieczenie praw obywateli, gwarancję niezakłóconego finansowania obecnego budżetu UE oraz daje czas na przystosowanie się do nowych warunków handlu z Wielką Brytanią”.

 

 

Okres przejściowy

Aby zapewnić czas na wynegocjowanie przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy Umowa przewiduje tzw. okres przejściowy, który rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 31 grudnia 2020 r. Oznacza to utrzymanie w tym czasie zasad wymiany gospodarczej obowiązujących przed Brexitem. Podczas tego okresu Wielka Brytania, co do zasady nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie, nie będzie jednak uczestniczyła w instytucjach UE, w szczególności w unijnym procesie decyzyjnym.

Przez ten czas Unia Europejska i Wielka Brytania będą prowadzić dalsze rozmowy, dotyczące umowy handlowej i bezpieczeństwa. – Jak mówił minister ds. europejskich, priorytetem w okresie przejściowym będzie wynegocjowanie umowy o wolnym handlu. Będziemy zachęcali państwa unijne do tego, aby podjąć intensywne negocjacje handlowe, aby szybko przystąpić do stołu rokowań o przyszłych, możliwie bliskich relacjach między Unią Europejską a Wielką Brytanią” – zapowiedział.

Wniosek o status pobytowy

Kolejną bardzo ważną kwestią, o której mówił Konrad Szymański, jest przyszłość Polaków mieszkających na Wyspach. Minister zapewnił, że ich prawa są zagwarantowane w Umowie o wystąpieniu. Zachowają oni prawo do pracy, edukacji, świadczeń, korzystania ze służby zdrowia i usług publicznych.

W okresie przejściowym obywatele polscy wciąż będą mogli swobodnie podróżować do Wielkiej Brytanii z dowodem osobistym. Konrad Szymański podkreślił jednak, że osoby, które będą chciały pozostać na Wyspach po 2020 r., będą musiały do 30 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o nadanie specjalnego statusu pobytowego (tzw. settled status). „Jest stosunkowo dużo czasu, aby uzyskać status osoby osiedlonej. Wciąż mamy jednak ok. 400 tys. Polaków, którzy tego nie zrobili. Ja bym nie zwlekał z tą sprawą” – zalecał.

Wielka Brytania jest i pozostanie dla Polski kluczowym parterem, a polski rząd będzie działał na rzecz utrzymania silnych więzi pomiędzy krajami.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.