Gospodarka

Miliardy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) środki na gwarancje, które pozwolą zabezpieczyć spłatę kredytów o wartości aż 10,5 mld zł. Pieniądze pochodzą z unijnego programu gwarancyjnego COSME i mogą z nich skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pula dostępnych dla MŚP gwarancji w tym programie, od początku jego działania, wzrosła już dziesięciokrotnie: z pierwotnego poziomu 800 mln zł do 8,4 mld zł. Pieniądze te przyczyniły się do rozkręcenia gospodarki, a także do stworzenia i utrzymania kilkuset miejsc pracy.

Już 160 tys. firm skorzystało z gwarancji Banku Gospodarstwa Kredytowego, pozyskując 170 mld zł kredytów. Gwarancje COSME to bardzo ważny program, który pozwala jeszcze lepiej rozwijać się polskiej gospodarce. BGK jako pierwszy bank w Europie podpisał umowę COSME z EFI z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 2015 r.. Gwarancja COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFIS pozwala EBI i EFI na finansowanie większej liczby często bardziej ryzykownych przedsięwzięć oraz zapewnia MŚP lepszy dostęp do finansowania.

Gwarancje z programu COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., Nest Bank S.A., Santander Bank Polska S.A., banki spółdzielcze, tj. Bank Spółdzielczy w Brodnicy, SGB-Bank S.A. oraz Grupa BPS i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.

***

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank aktywnie wspierający rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to udzielająca długoterminowych pożyczek instytucja Unii Europejskiej, której właścicielami są państwa członkowskie UE. Udostępnia on długoterminowe finansowanie rozsądnych inwestycji w celu wsparcia celów polityki UE. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija zarówno kapitał wzrostu, jak i wysokiego ryzyka, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku.

Udostępnij przez: