Ważne

Alians z Francją w sprawie elektromobilności

Podczas spotkani z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem polski premier Mateusz Morawiecki przedstawił stanowisko Polski w kwestii polityki Unii Europejskiej dotyczące m.in. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, polityki klimatycznej, przemysłowej oraz relacji z państwa spoza UE.

„Promujemy alians względem elektromobilności. Chcemy rozszerzyć naszą współpracę, żeby inwestować w innowacyjność” – mówił szef rządu. Jak dodał, chcemy wspólne z Francją wyznaczać drogę w zakresie kompromisu klimatycznego.

Mateusz Morawiecki podkreślił, kompatybilność stanowisk w obszarze walki z rajami podatkowymi oraz współpracy nad podatkiem cyfrowym wypracowywanego w ramach OECD. Szef polskiego rządu odniósł się także do likwidacji barier na jednolitym rynku, a także do wspólnej polityki dotyczącej sieci 5G. Wizyta prezydenta Emmanuela Macrona jest okazją do przyjęcia umów i deklaracji dwustronnych także w innych obszarach – współpracy w obszarze polityki europejskiej, cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości, finansów oraz rozwoju dróg wodnych. Polska i Francja podpisały dziś także strategiczny Program współpracy do 2023 r.

Spotkanie premiera z prezydentem Emmanuelem Macronem odbyło się przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej, podczas którego omawiany będzie wieloletni budżet UE. Polska stoi na stanowisku, że wielkość nowego budżetu powinna odpowiadać ambicjom politycznym UE, także w kontekście nowych wyzwań stojących przed Wspólnotą – klimatem czy Wspólną polityką rolną. Premier zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Francja reprezentują podobne stanowisko znajdują wiele wspólnych elementów.

„Polska i Francja potwierdziła partnerstwo strategiczne. Chcemy budować silną Europę we współpracy z NATO” – mówił Mateusz Morawiecki.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.