Powiedzieli

Ekspansywne korzystanie z paliw kopalnych dobiega końca

Stopniowe wycofywanie się energetyki ze źródeł kopalnych zakłada też strategia europejskiej polityki klimatycznej. Podejście, zgodnie z którym tak bardzo ekspansywnie korzystaliśmy z paliw kopalnych, powoli dobiega końca. Chcemy, aby naszą gospodarkę w najbliższych dekadach charakteryzowało podejście umiaru, oszczędności. Będzie to transformacja niezwykle kosztowna. Szacujemy, że w niezależnie od wyboru scenariusza bardziej lub mniej węglowego i tak będzie to ok 1,6 proc. PKB. W perspektywie 30 lat można liczyć na obniżenie cen technologii niskoemisyjnych. Wiemy dobrze, że rewolucja fotowoltaiczna to w ciągu ostatnich 2-3 lat spadek kosztów samych instalacji o 20-30 proc. W energetyce wiatrowej mamy podobne spadki.

W przypadku energetyki jądrowej inwestycja taka zwraca się po bardzo długim czasie. To są właśnie pytania, na które musimy dać odpowiedź wspólnie, z co najmniej dwoma, trzema resortami. To one są w tej chwili przedmiotem debaty. Rozmawialiśmy o nich na Komitecie Spraw Europejskich. Będziemy taką dyskusję jeszcze prowadzić na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Wyniki analizy scenariuszowej są konsultowane z Ministerstwem Klimatu oraz innymi resortami. W przygotowaniu transformacji energetycznej polskiej gospodarki, polskiego systemu energetycznego mają pomóc środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz innych instrumentów finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy też pochodzące bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej.

Udostępnij przez: