Społeczeństwo

Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego

„To Wy, razem ze służbami specjalnymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz służbami medycznymi i ratowniczymi, stanowicie korpus bezpieczeństwa naszego kraju” – mówił  szef rządu na obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zakładający m.in. rozwój zawodowy operatorów numeru 112 oraz powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będą:

  • utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
  • opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
  • upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

W Polsce działa 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W razie zagrożenia życia lub zdrowia można się połączyć z operatorem bezpłatnego numeru 112 i uzyskać pomoc. W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń. Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Od stycznia 2020 r. dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy dostępna jest aplikacja Alarm 112, która zapewnia skuteczną komunikację z operatorem CPR za pomocą SMS-ów.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.