Powiedzieli

Strategia Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie

Prace nad Strategią Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie podczas których analizowano pięć scenariuszy transformacji polskiej gospodarki wykazały, iż cztery z nich zakładają na pewnym etapie inwestycję w energię atomową. Te scenariusze chcielibyśmy jeszcze w lutym przedyskutować na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, po to, aby wskazać, który z tych pięciu scenariuszy byłby najwłaściwszy dla Polski. Mówimy o pięciu scenariuszach w zależności od wyborów technologicznych i celu, jaki chcemy osiągnąć: czy on ma rzeczywiście zmierzać w kierunku nowej gospodarki zeroemisyjnej czy też być bardziej realistycznym, +do udźwignięcia+ – czasowego i technologicznego – przez naszą gospodarkę.

Cztery z analizowanych scenariuszy zakłada włączenie w polski system energetyczny energii atomowej. Ten, który opiera się na osiągnięciu wysokiej wydajności zasobowej takich inwestycji nie wymaga. Wszystkie one przewidują zwiększenie mocy generowanej z wiatru na lądzie i na morzu, a jeden nich masowe zastosowanie technologii wodorowych. Mówimy o działaniach w “horyzoncie 2020-2050”, co w przy obecnym tempie rozwoju technologii jest terminem odległym. Z drugiej strony konieczność podjęcie wyborów infrastrukturalnych sprawia, że już do 2030 roku musimy być gotowi do olbrzymiej fali inwestycji.

Udostępnij przez: