Zagranica

Fundusz Trójmorza bez wątpienia bardzo ważny

Fundusz Trójmorza spotkał się z tak licznymi i tak mocnymi atakami, że nie mam wątpliwości, że to ważna sprawa. Mocno to odczuliśmy przez ostatnie półtora roku. Uruchomiono wszelkie możliwe siłypowiedziała w wywiadzie dla tygodnika “W Sieci” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i dodała:

Jednocześnie, jeżdżąc po regionie, przekonaliśmy się, że jest bardzo silna potrzeba współpracy regionalnej. Średnia frekwencja na naszych spotkaniach to co miesiąc osiem–dziewięć państw. Wiemy, że w ten sposób budujemy wspólny głos na rzecz interesów krajów w regionie Trójmorza

BGK daje 500 mln euro na .inwestycje – To są pieniądze naszego banku, z kapitałów własnych, o których inwestowaniu decyduje zarząd banku na ryzyko własne, tzn. ponosi za to odpowiedzialność. Takie zaangażowanie mamy również w dwóch innych funduszach międzynarodowych wspólnie z pięcioma bankami rozwoju z Europy. Inne kraje angażują swoje środki do Funduszu w różny sposób, np. poprzez banki lub agencje rozwoju. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to instytucje dużo mniejsze, co sprawia, że nie jest to przedsięwzięcie łatwe. Pracujemy wspólnie z kolegami z innych banków rozwoju w naszym regionie, co znacząco wpływa na poprawę współpracy i zrozumienie potrzeb tej części Europy. Inne państwa inicjatywy nie mają tak dużego banku rozwoju jak Bank Gospodarstwa Krajowego.

My zadeklarowaliśmy swój udział do poziomu 500 mln euro, inne państwa myślą o kwotach znacznie niższych, o 20 czy 50 mln euro. Poprzez Fundusz chcemy pozyskać kapitał spoza regionu. Już dziś wiemy, że to atrakcyjna propozycja dla inwestorów z Azji, Australii czy USA
Kapitał pochodzący z Funduszu ma wzmacniać, uzupełniać i mobilizować środki publiczne i środki europejskie. Nasz Fundusz będzie prowadzony na zasadach rynkowych, komercyjnych, tak jak inne fundusze inwestycyjne. Będziemy finansować projekty w trzech obszarach infrastrukturalnych: transportowym, energetycznym i cyfrowym

W sumie chcemy zebrać w Funduszu ok. 5 mld euro, a łączne potrzeby infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej są szacowane na 570 mld euro. Tyle musielibyśmy wydać w regionie Trójmorza, gdybyśmy chcieli dogonić Europę Zachodnią
Powołanie Funduszu spotkało się z licznymi atakami.

 

Udostępnij przez: