Polska

Narodowa Strategia Onkologiczna

Podczas inauguracji kampanii prezydenckiej Andrzej Duda podziękował rządowi za to, że znalazł miliardy złotych na Narodową Strategię Onkologiczną (NSO), która została napisana w Pałacu Prezydenckim.

Budżet państwa ma w ciągu najbliższych 10 lat wydać na NSO 5 mld 100 mln zł. Pieniądze mają zostać wydane m.in. na zwiększenie liczby onkologów, unowocześnienie infrastruktury szpitali czy wprowadzenie nowych badań przesiewowych” – mówił prezydent.

NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej umożliwia odwrócenie niekorzystnych trendów takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.