Gospodarka

Ile środków finansowych wpłynęło do budżetu państwa z podatków?

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły  255,62 mld zł w okresie styczeń-grudzień ub.r., co stanowiło 100,4% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 115% (40,02 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 101,8% (65,44 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po dwunastu miesiącach ub. r. 72,4 mld zł, co stanowiło 99,2% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 4,7 mld zł, tj. 103,3% planu. Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 367,32 mld zł, czyli 102,1% planu na cały 2019 r. Dochody niepodatkowe w ciągu dwunastu miesięcy ub. r wyniosły 31,34 mld zł, co oznacza realizację 121,5% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 4,4 mld zł ( 105,4% planu).

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.