Ważne

Podsumowanie na 100 dni rządu

„Koncentrujemy się na budowie silnej, odważnej i ambitnej Polski. Udowodniliśmy, że to, co dla wielu było niemożliwe, stało się faktem” – mówił szef rządu. Kontynuując, podkreślił, że prowadzone działania mają służyć jak najlepiej Ojczyźnie i wszystkim Polakom. Premier zaznaczył, że wszystkie realizowane obietnice są możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu budżetem państwa i  finansami publicznymi. Wskazał, że w ciągu 5 lat nastąpił wzrost dochodów podatkowych o 130 mld zł, a w styczniu 2020 w budżecie jest ponad 3,4 mld złotych nadwyżki.

Emerytura Plus

Rząd systematycznie dąży do tego, aby seniorom było łatwiej, a ich sytuacja materialna poprawiała się z roku na rok. Obietnice przekładają się na konkretne działania, takie jak m.in. wzrost najniższych emerytur z 880,45 zł w 2015 r. do 1200 zł  w 2020 r.

Mały ZUS Plus

Najmniejsi przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienia finansowe, dzięki obniżonej składce na ZUS zaoszczędza co miesiąc średnio po kilkaset zł. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód  w 2019 r. nie był większy niż 120 tys. zł. Dzięki uldze w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł. „Państwo musi pracować ręka w rękę z przedsiębiorcami” – podkreślił premier.

Profilaktyka Plus

Pakiet bezpłatnych badan wspierający wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma dostęp do bezpłatnego pakietu badan profilaktycznych. Pierwszy etap programu obejmie pakiet badan krwi zawierających: morfologie, glukozę oraz cholesterol dla osób w wieku 40-65. „Chcemy skoncentrować się na dalszej poprawie funkcjonowania instytucji publicznych, w tak ważnych obszarach, jak służba zdrowia” mówił Mateusz Morawiecki. Przypomniał także, że obecny rząd „podniósł wydatki na służbę zdrowia do ponad 100 mld. To więcej o niemal 50 proc.” – dodał.

Dopłata dla Rolnika

To program, który wynika z potrzeby pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między państwami UE. Równe dopłaty to korzyści dla wszystkich obywateli to lepsza zdrowsza żywność, większa ochrona środowiska, dobrostan zwierząt oraz jakości produktów spożywczych.

Szef rządu mówił o negocjacjach w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Wymienił działania rządu na rzecz zrównania dopłat, wymienił budowę grupy przyjaciół spójności, która ma wspierać zwiększanie finansowania tradycyjnych polityk UE, jak polityka spójności.

Budowa 100 obwodnic

Nowe obwodnice to realne korzyści dla wszystkich. Premier zaznaczył, że „bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zdrowie, komfort życia obywateli jest najważniejsze”. Dodał, że rząd „będzie inwestować w drogi, by Polacy jeździli bezpiecznie”. Dzięki budowie 100 obwodnic zniknie także problem ciężarówek w mieście i uciążliwy hałas.

Jestem przekonany, że tak jak wiarygodność jest fundamentem zdrowiej polityki, tak rzetelna realizacja obietnic jest fundamentem demokracji, zaufania społecznego i nadziei” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.