Gospodarka

Szanse na polskie przejęcia niemieckich firm

Na firmamencie polskiej ekspansji gospodarczej pojawia się rynek niemiecki, gdzie całkiem realne zdaje się obecnie przejmowanie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to szansa zwłaszcza dla polskich małych i średnich firm rodzinnych na przebicie się na nowe rynki, zdobycie know-how i kontaktów. Obecnie niemieckie firmy borykają się z problemem sukcesji.

Okazuje się, iż możliwe jest za relatywnie niewielką kwotę przejęcie w Niemczech firmy z jej wiedzą, kontaktami i marką (rozpoznawalną przez konsumentów niemieckich), pod którą polski przedsiębiorca może sprzedawać swoje produkty. Dotyczy to na przykład warsztatów rzemieślniczych. Tym bardziej, że iemiecka gospodarka opiera się w dużym stopniu na wiedzy i umiejętnościach technicznych często niewielkich zakładów rodzinnych. Stwarza to szansę dla polskich firmn a przejęcie swoich niemieckich kontrahentów, zwłaszcza dla tych polskich firm, które od dawna są włączone w łańcuchy wartości.

Jest to możliwe gdyż przedsiębiorcy niemieccy zmagają się co raz częściej z problemem sukcesji. Pokolenie czempionów niemieckiego kapitalizmu odchodzi powoli na emeryturę i często nie ma następców, a są to firmy z bogatym know-how, siecią kontaktów, brandem. Przejmowanie takich przedsiębiorstw to dla polskich firm rodzinnych, które coraz śmielej myślą o ekspansji zagranicznej, szansa na pozyskanie nowych rynków, dotarcie do konsumentów pod markami, które są już dla nich znane. W ten sposób firmy z Polski mogą uzyskać wyższą marżę na swoje produkty.

Firmy w Polsce po osiągnięciu ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim myślą na ogół o ekspansji zagranicznej poprzez eksport, który jest najprostszą formą wejścia na rynki zagraniczne. 90% polskich inwestycji mieści się w UE, a Niemcy to jeden z najważniejszych rynków. Firmy decydujące się na ten krok są jednak często mniej znane konsumentom zachodnim. Produkują więc na potrzeby innych, większych marek, przy niższych marżach. Obecnie tą sytuację można odwrócić.

Po to, by zachęcić polskich przedsiębiorców do przejmowania firm w Niemczech, w środę 11 marca 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, organizuje konferencję “Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm”. Wezmą w niej udział m.in. eksperci Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a także firmy, które działają na zagranicznych rynkach. Konferencja organizowana jest we współpracy z niemieckimi bankami regionalnymi. Na spotkaniu ma być zaprezentowana platforma “Nexxt change” – rodzaj internetowej giełdy, na której osoba zainteresowana przejęciem zagranicznego przedsiębiorstwa jest kojarzona z jego właścicielem.

Dla  przykładu już dziś wiadomo, iż region Nadrenii Północnej-Westfalii jest obszarem, gdzie taka ekspansja jest nie tylko możliwa, ale i pożądana przez stronę niemiecką.  Instytucje, takie jak resort rozwoju, Grupa PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu mają instrumenty m.in. w zakresie wsparcia doradczego, finansowego i ubezpieczeniowego, które taką ekspansję zabezpieczają i ułatwiają.

PROGRAM KONFERENCJI “Fuzje i przejęcia w Niemczech szansą na ekspansję polskich firm”

Ministerstwo Rozwoju „Sala pod kopułą” – 11 marca 2020 r., godz. 11.00 – 14.30

10.00-11.00 Rejestracja uczestników
11:00-11:10  Powitanie
11:10-11:15  Wprowadzenie
11:15-11:30  Uwarunkowania prawne – o czym inwestując w Niemczech należy pamiętać
11:30-11:45 M&A w Niemczech, w tym wykorzystanie niemieckiej platformy Nexxt Change
11:45-12:15  Doświadczenia polskich inwestorów w Niemczech – best practice
12.15-12.30 Przerwa
12:30-13:15  Instrumenty BGK i PFR TFI finansujące polskie inwestycje zagraniczne i wspierające eksport
13:15-13:45  Doświadczenia polskich inwestorów w Niemczech – best practice
13.45:14:00  Wsparcie inwestorów na poziomie krajów związkowych na przykładzie Nadrenii Północnej – Westfalii
14.00:14:15 Wsparcie PAIH S.A. dla polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim
14:15-14:30  Podsumowanie i zakończenie 

 

Udostępnij przez: