Zagranica

Kraje UE mogą liczyć na 37 mld euro wsparcia, Polska dostanie ponad 7 mld

Dyrekcja Generalna ds. budżetu UE opublikowała dokument „Coronavirus Response Investment Initiative” czyli Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa. Znalazła się w nich rekomendacja, by w najbliższych tygodniach przeznaczyć 37 miliardów euro dla krajów członkowskich na działania nakierowane na łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.

„Z robotą papierkową poradzimy sobie później”

Od ręki ma zostać udostępnione około 8 mld euro, a jeśli ten fundusz zostanie wykorzystany, UE uzupełni go o 29 mld euro z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Oznacza to, że łącznie kraje UE mogą liczyć na 37 mld euro wsparcia. Pieniądze te będą mogły zostać przeznaczone na wydatki m.in. na ochronę zdrowia (doposażenie szpitali, zakup masek i respiratorów), wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw o oraz krótkoterminowe programy zatrudnienia.

Dyrekcji Generalnej ds. budżetu UE zależy na jak najszybszym uwolnieniu dostępnych dla państw środków, dlatego też wzywa Parlament Europejski i Radę Europejską do działań w ciągu dwóch tygodni. „Celem jest użycie istniejących programów, żeby przekazać fundusze w nachodzących tygodniach. Z robotą papierkową poradzimy sobie później” – czytamy w dokumencie.

 

Polska dostanie najwięcej

Z projektu wynika, że największym beneficjentem programu pomocowego będzie Polska, której przeznaczono łącznie 7,435 mld euro, czyli ponad 32,7 mld złotych według obecnego kursu euro po około 4,4 zł. Z pierwszej 8-miliardowej puli, do Polski ma trafić aż 1,125 miliardów euro.

Poza naszym krajem, największymi beneficjentami będą: Węgry, do których popłynie 5,603 mld euro, Hiszpania, która otrzyma 4,145 mld euro i Rumunia (3,079 mld euro). Do Włoch, które obecnie są najbardziej dotkniętym epidemią krajem w UE, przekierowane zostało 2,318 mld euro.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.