Polska

Założenia polskiej “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”

Tematem Rady Gabinetowej jaka odbyła się dziś rano w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego była sytuacja gospodarcza i to jakie działania podejmie kierownictwo państwa (Prezydent-Rząd-Bank Centralny) w najbliższym czasie, żeby zaradzić kryzysowi wywołanemu koronawirusem. Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemią jedynie Prezydent i Premier spotkali się fizycznie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast ministrowie i eksperci łączyli się z nimi za pośrednictwem internetu.

Po spotkaniu Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: “Już wcześniej poprosiłem pana premiera, by przygotowano pakiet antykryzysowy, który ostatecznie został nazwany Tarczą Antykryzysową. Chodziło mi głównie o sytuację przedsiębiorców, zwłaszcza tych najdrobniejszych. Wszystkie drobne usługi, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne. Ci więksi mają często zasoby finansowe, by przetrwać trudny czas. W najgorszej sytuacji są właśnie ci najmniejsi”. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że “państwo musi troszczyć się nie tylko o zdrowie ludzi, ale i o zdrowie gospodarki, która w Polsce może być w gorszej sytuacji, niż w przypadku kryzysu w 2008 roku. Musimy doprowadzić do zamortyzowania epidemii koronawirusa. Przygotowaliśmy pięć filarów. Szacunkowa wartość całego pakietu to ok 212 mld zł.”

Pięć filarów Tarczy Antykryzysowej

I. Filar pierwszy – dotyczy bezpieczeństwa pracowników. Jego wartość to 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł stanowią wydatki, a 6,2 mld zł – środki płynnościowe. Obejmuje on:

 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia
 • przesunięcie płatności za media
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12 roku życia na okres 14 dni
 • wakacje kredytowe
 • wakacje od obowiązków administracyjnych
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

II. Drugi filar – skupia się na finansowaniu przedsiębiorstw. Jego wartość to 73,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł na wydatki i 68,3 mld zł na środki płynnościowe. Obejmuje on:

 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłat
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych
 • pożyczkę 5 000 zł dla mikrofirm
 • odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat
 • brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku
 • politykę drugiej szansy

III. Trzeci filar – ochrona zdrowia – o wartości 7,5 mld zł. Obejmuje on:

 • finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2Rozwój infolinii pacjenta
 • dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia
 • dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej

IV. Czwartym filar – służyć ma wzmocnieniu systemu finansowego. Przeznaczonych ma na niego być 70,3 mld zł. Obejmuje on:

 • pakiet regulacyjny KNF i MF
 • pakiet płynnościowy NBP

V. Filar piąty – to program inwestycji publicznych. Jego wartość to 30 mld zł. Obejmuje on:

 • utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych
 • infrastrukturę
 • modernizację szkół i szpitali
 • transformację energetyczna
 • cyfryzację
 • biotechnologię i farmację
 • inne działania antykryzysowe

W ocenie Premiera Morawieckiego taki mechanizm zapisany w tzw. tarczy antykryzysowej “odepchnie największą zmorę III RP, czyli bezrobocie”. Jak powiedział:

“Pierwsza główna część pakietu to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy tam, gdzie tylko można. To są działania osłonowe dla rynku pracy. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, państwo będzie mogło pokrywać 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Osoby samozatrudnione, czy prowadzące działalność gospodarczą, też otrzymają pewien bufor. Chcemy, żeby te przedsiębiorstwa mogły odbudować swój portfel zamówień, zleceń, usługi. Takim osobom będziemy mogli wypłacić środki do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy może zostać przedłużony na kolejne dwa tygodnie, jeśli przedłużony zostanie okres zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

Dla przedsiębiorców, których obroty spadną, przewidujemy możliwość dopłat do wynagrodzeń pracowników. Chcemy, by 40 proc. pensji do wysokości wynagrodzenia średniego finansowało państwo, a drugie 40 proc. pokrywał pracodawca. Choć będzie mógł zwiększyć ten procent. Jestem przekonany, że dzięki temu nawet 3-4 miliony osób będzie bezpiecznych na rynku pracy

Drugi duży filar dotyczy gwarancji kredytowych, mikropożyczek do wysokości 5 tys. zł. Trzeci filar to filar wsparcia dla służby zdrowia, gdzie rząd chce alokować co najmniej 7,5 mld zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzęt medyczny, infrastrukturę i modernizację szpitali. Czwarty filar to zabezpieczenie bezpieczeństwa depozytów, lokat, wpłat, wypłat.

W 2008 roku świat zatrząsł się w posadach. My nie czekamy, aż się stanie jeszcze gorzej. Już dzisiaj reagujemy.

Ostatni filar dotyczy inwestycji publicznych. Kiedy następuje spadek tempa wzrostu gospodarczego, inwestycje prywatne są prowadzone w dużo mniejszym zakresie. W to miejsce z inwestycjami wejdzie państwo. Fundusz wynoszący co najmniej 30 mld zł ma być wykorzystywany m.in. na cyfryzację, modernizację szkół, drogi publiczne, przebudowę elementów architektury i infrastruktury całego państwa.

Pierwszym filarem wartej 212 mld zł specustawy gospodarczej, którą rząd określa mianem “tarczy antykryzysowej”, ma być ochrona miejsc pracy. Kluczowym elementem pakietu zmian są dopłaty do wynagrodzeń niezależnie od formy zatrudnienia. Pierwszy filar skupiający się na ochronie miejsc pracy ma zawierać także osłonę Polaków przed nieuczciwymi praktykami. W tym filarze pojawi się także prolongata rat kredytów czy obciążeń z tytułu korzystania z mediów. To także ustawa antylichwiarska i walka z cenami zawyżanymi przez tych, którzy żerują na pandemii. Rząd chce doprowadzić do sytuacji, w której UOKiK i inne urzędy czuwałyby nad rynkiem.

Przedstawione dziś przez rząd propozycje nie są jeszcze zapisane w formie legislacyjnej. Jak powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki projekt ustawy powinien być gotowy do końca tygodnia, tak by Sejm, który ma się zebrać 25 marca mógł już pracować nad “tarczą antykryzysową”.

Udostępnij przez: