Polska

Powstaje nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0

Dziś upłynął termin zgłaszania uwag przez poszczególne resorty do kolejnej specustawy tzw. “Tarczy Antykryzosowej 2.0”. Ma ona trafić do Sejmu jeszcze przed Wielkanocą i uzupełnić obowiązujące już od początku miesiąca przepisy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Ze zmian podatkowych kluczowa ma dotyczyć ustanowienia zerowej stawki podatku od towarów i usług VAT na urządzenia elektroniczne i oprogramowanie wykorzystywane przy zdalnym nauczaniu – beneficjentami zmiany mają być zarówno nauczyciele jak i uczniowie.Największa zmiana dotyczy rolników. Ta grupa zarobkujących dołączy do grona pracowników, zleceniobiorców, samozatrudnionych i mikrofirm, które przepisy obowiązujące od 1 kwietnia obejmują różnymi formami pomocy.

Rolnik, który wskutek koronawirusa trafi do szpitala, będzie musiał się poddać przymusowej kwarantannie czy choćby tylko nadzorowi epidemiologicznemu, będzie mógł wnioskować o zasiłek – na wzór postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Zasiłek ten wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 1 300 zł brutto. Ta forma pomocy ma dotyczyć zarówno samego właściciela gospodarstwa rolnego jak i pracujących z nim domowników.

Zwolnienie z ZUS pracowników małych firm

Obowiązujące już zwolnienie ze składek wszystkich zatrudnionych w mikrofirmach, a więc zatrudniających do 9 osób ma być rozszerzone na firmy nieco większe, zatrudniające do 49. Osób. Jednak zwolnienie z ZUS w grupie firm zatrudniających 10-49 osób ma być limitowane; maksymalnie tą formą pomocy w takiej firmie może być objętych 9 osób – czyli całkowite zwolnienie z opłaty składek obejmie część zatrudnionych w takich firmach.
Zero VAT dla nauczycieli

Zamiast awizo, skan urzędowego pisma

Znaczna część zmian w przepisach ma dotyczyć dostosowania życia publicznego do warunków ograniczonego komunikowania się i kwarantanny. Kluczowe ma być upowszechnienie dostarczania przez pocztę przesyłek w wersji elektronicznej. Taka usługa od pewnego czasu już jest dostępna na zasadzie dobrowolności. Polega ona na tym, że na życzenie klienta poczta otwiera przesyłki, skanuje ich treść i przesyła mu na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej. Zmienione przepisy taki tryb postępowania uczynią powszechnym – za wyjątkiem korespondencji prywatnej. Zmiana ma na celu odblokowanie toczących się postępowań urzędowych: sądowych, administracyjnych, windykacyjnych itp.

Więcej telemedycyny

W związku ze skoncentrowaniem się całej służby zdrowia na walce z koronawirusem, a także ograniczeniami wynikającymi z wymogów powszechnej kwarantanny rząd postanowił zmienić przepisy dotyczące okresowych badań lekarskich oraz – dostępu do diagnostyki elektronicznej.
W pierwszym przypadku zostać mają wydłużone terminy okresowych badań lekarskich czy psychologicznych – np. dla kierowców. W drugim – dostęp do stron internetowych umożliwiających diagnostykę medyczną przez smartfony ma być nieodpłatny i nielimitowany. Nieodpłatne pasmo w usługach komórkowych ma dotyczyć także e-szkoły (dla nauczycieli i uczniów).

W sumie Tarcza Antykryzysowa 2.0 ma zmienić przepisy zawarte w aż 59 ustawach, zaś sam projekt ustawy – konsultowany w ten weekend w ramach tzw. uzgodnień międzyresortowych – ma być błyskawicznie przyjęty przez rząd i być może już w poniedziałek 6 kwietnia zostanie skierowany do prac w Sejmie.

Udostępnij przez: