Ważne

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wchodzi w życie

Tarcza antykryzysowa 2.0 stała stała się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał o ustawę rozszerzającą pomoc dla pracowników i przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 1.0 działa od 1 kwietnia. Obecnie wchodzi w życie nowsza jej wersja.

Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0 zwiększa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Otrzymają je również firmy, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorstwo będzie musiało prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Rozszerzony też zostaje krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych “wakacji składkowych” do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  Przez 90 dni składek do ZUS nie będą musiały płacić firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. Wcześniej taka możliwość była tylko dla mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników) oraz samozatrudnionych.

Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Będzie można starać się o wypłatę kolejnego świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia (w wysokości 2080 lub 1300 zł brutto), ale nie więcej niż trzykrotnie.

Poszerzono również krąg firm, które mogą skorzystać z mechanizmów tarczy antykryzysowej. Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory były one wyłączone z rządowej pomocy – o tę zmianę apelowali sami przedsiębiorcy, ale również część polityków obozu rządzącego i prezydent Duda.

Ustawa umożliwia uruchomienie tzw. tarczy finansowej pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) emitować obligacje.
Zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Wśród zmian pojawił się zapis o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową.

To wsparcie ma być kierowane przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych, umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa daje ARP oraz PFR dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego. Powód? Ma to ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

Nowe prawo zakłada, że w przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 roku, kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku.

Według kolejnej zmiany, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, mogą obradować zdalnie.

Udostępnij przez: