Polska

Powstaje Tarcza 3.0 dla samorządów

Rząd zapowiedział, iż będzie tarcza 3.0 – specjalnie dla samorządów. Rząd zapowiada pomoc dla samorządów, która polegać miałaby m.in. na rozluźnieniu reguł fiskalnych ws. równowagi budżetowej i limitów zadłużenia, cyfryzacji procedur planistycznych i odwieszeniu terminów do wydawania decyzji. Przygotowana specjalnie dla samorządów tarcza antykryzysowa 3.0 m.in. podnosić ma dopuszczalny limit zadłużenia gminy, a także wprowadza nowy sposób obliczania tzw. nadwyżki operacyjnej. Miasta mogą też odroczyć w czasie wpłatę tzw. janosikowego. Regulacje zwiększają również dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 do 50 proc. wpływów między 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 r.

Już wcześniej wójtowie, burmistrzowie i prezydenci napisali list otwarty do premiera, w którym apelowali o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. I akcentowali przy okazji pilną potrzebę zapewnienia środków gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej. “Zwracamy uwagę, że argumentacja, którą często podnosi Pan w wypowiedziach publicznych na temat skutków ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, jest nieprawdziwa. Jego niewprowadzenie stanowi dużo poważniejsze zagrożenie dla Państwa, niż gdyby został ogłoszony” – pisali samorządowcy w liście do szefa rządu.

Samorządy spodziewają się znacznego spadku dochodów w związku z epidemią, co przełoży się na inwestycje. W samej tylko Warszawie ubytek w dochodach może sięgnąć kwoty 2 mld zł. Dlatego też miasta apelowały do rządu o wsparcie.

Nowa tarcza antykryzysowa ma odpowiadać na oczekiwaniasamorządów. Wśród zaproponowanych przez rząd rozwiązań znalazły się między innymi cyfryzacja procedur planistycznych i odwieszenie niektórych terminów, np. dotyczących wydawania decyzji w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych i związanych z inwestycjami linii kolejowych, dróg publicznych i gospodarki wodnej, odroczenie janosikowego. Istotnym wsparciem będzie rozluźnienie reguł fiskalnych ws. równowagi budżetowej i limitów zadłużenia.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia ocenił wiele planowanych zapisów pozytywnie. “Cieszy mnie, że rozluźnią się rygory, jakie obowiązują budżet gminy, np. tarcza jednorazowo podnosi dopuszczalny limit zadłużenia gminy. Tarcza ma rekompensować straty finansowe pochodzące z podatków (PIT, CIT, PCC).” 

Udostępnij przez: