Ważne

Tarcza 3.0 przyjęta w Sejmie

Sejm przyjął dziś rządowy projekt aktualizacji tzw. tarczy antykryzysowej do wersji 3.0. Zakłada ona m.in. rozszerzenie zakresu osób zwolnionych ze składek ZUS. Zmienia również zasady dotyczące tzw. czerwcowych emerytur. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Z punktu widzenia przedsiębiorców, najważniejsza zmiana dotyczy składek ZUS. Przypomnijmy, że obecne zapisy tarczy antykryzysowej zwalniają z ich opłacania wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników. Jednak, by skorzystać ze zwolnienia, ich przychód nie może przekraczać limitu 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że zwolnienie przysługiwało tym, którzy nie notowali przychodu wyższego niż ok. 16 tys. złotych.
Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 w swoich zapisach zakłada rozszerzenie tego zwolnienia. Przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki ZUS, jeżeli ich przychód przekracza 300 proc., ale dochód nie jest wyższy niż 7 tys. złotych. Ulga dotyczy tylko dwóch miesięcy. Mowa o składkach za kwiecień i maj.
Zmienią się także zasady naliczania tzw. czerwcowych emerytur. Zapisy tarczy antykryzysowej 3.0 przewidują bowiem, że w przypadku czerwcowych wniosków do ustalenia wysokości emerytury będą wykorzystywane zasady funkcjonujące w maju bieżącego roku. Ale tylko w przypadku jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Zmiany przygotowane zostały także dla samotnych rodziców. Rządowy projekt zakłada podniesienie kwoty kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym do wysokości 900 zł oraz wprowadzenie zasady “złotówka za złotówkę”, jeżeli dochód przekracza ten próg.
Tarcza 3.0 przewiduje również, że cudzoziemcy mogliby podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia.
Do tego w kolejnej odsłonie tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy, które przewidują, że Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzyma zastrzyk gotówki od gigantów streamingowych. Takie spółki jak m.in. Netflix, Amazon, Apple, CDA.pl, Polsat oraz TVN wpłacą na konto PISF 1,5 proc. przychodu swoich platform. PISF ma otrzymać z tego tytułu ok. 15 mln złotych.
Początkowo również rząd zapomniał o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego, choć jednocześnie zdecydował, że szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja. Gabinet Mateusza Morawieckiego jednak szybko zareagował i złożył autopoprawkę do ustawy, która przewiduje, że wypłaty zasiłku będą przedłużone właśnie do 24 maja.

Udostępnij przez: