Polska

Centralny Port Komunikacyjny “idzie” zgodnie z planem

Miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że mimo pandemii budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie realizowana, gdyż tego typu inwestycje publiczne, to część rządowego planu wychodzenia z kryzysu. “Filar piąty tarczy antykryzysowej obejmuje dodatkowe środki na cele inwestycji publicznych. To dla mnie bardzo ważna część planu wychodzenia z kryzysu” (odpowiedzi na pytania internautów w ramach sesji Q&A). Zdaniem premiera czas epidemii to szansa dla inwestycji publicznych. Działalność sektora prywatnego „przygasa” i lukę tę wypełniają inwestycje państwowe. Dlatego też Centralny Port Komunikacyjny i wiele innych inwestycji będziemy starali się kontynuować oraz inicjować nowe – zadeklarował szef rządu
Premier jest zdania, że inwestycje publiczne mają dziś za zadanie kompensować ubytki w prywatnych programach inwestycyjnych.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy w skali całego kraju, a także w założeniu ma stać się komunikacyjnym hubem w Europie Środkowej. W ramach tego projektu w odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie.CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

W maju 2018 roku Sejm uchwalił specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego określająć m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości czy organów właściwych w tych sprawach.

“Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę i bezprecedensowe załamanie się rynku będą miały poważne konsekwencje, jednak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to inwestycja długoterminowa, której uruchomienie zaplanowano na drugą połowę dekady” – powiedział z początkiem maja PAP prezes (od XI 19) CPK Mikołaj Wild i dodawał: “Potężne załamanie rynku, któremu musi obecnie stawić czoła branża lotnicza z powodu epidemii koronawirusa, ma jednak charakter tymczasowy. CPK ma powstać w drugiej połowie obecnej dekady, a już teraz ta inwestycja może korzystnie wpłynąć na gospodarkę. Dlatego przygotowania do budowy trwają, zarówno w części lotniskowej, jak też kolejowej. Związane z nowym portem inwestycje drogowe i kolejowe, będą pozytywnym impulsem dla gospodarki, rynku pracy i PKB w dobie ewentualnego spowolnienia. Spółka CPK funkcjonuje na 100 proc., mimo epidemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z nią ograniczeń. Wszystkie zaplanowane działania w części lotniskowej i kolejowej odbywają się zgodnie z harmonogramem. Z powodu walki z koronawirusem i w trosce o zdrowie ludzi, zostały odwołane zaplanowane spotkania w terenie”. Ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, firmami, instytucjami i partnerami inwestycji. W części kolejowej związanej z CPK, do udziału w trwającym w postępowaniu na koncepcję zasilania nowych tras kolejowych zgłosiło się pięć podmiotów. Do drugiego etapu postępowania zostały zaproszone trzy. Wykonawcy otrzymali od nas zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy. Czekamy na oferty. Umowę zawrzemy z tym, kto złoży najkorzystniejszą.

Opracowanie koncepcji zasilania dla nowych linii kolejowych ma kluczowe znaczenie podczas przygotowań do projektowania i budowy CPK. Dzięki temu opracowaniu poznamy, po pierwsze, planowany przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, które będą niezbędne do zasilania kolejowych “szprych”. Po drugie, zostanie wskazana lokalizacja i parametry nowych stacji najwyższych i wysokich napięć, ewentualnie zakres modernizacji istniejących. Po trzecie, poznamy proponowaną lokalizację i parametry podstacji trakcyjnych. Aktualnie trwa analiza uwag i wniosków, które wpłynęły do spółki w ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), w którym znalazły się korytarze dla planowanych inwestycji kolejowych i drogowych CPK.

Ogólnopolskie konsultacje trwały od 10 lutego do 10 marca. Od mieszkańców i samorządów wpłynęło ponad 80 tys. wniosków drogą elektroniczną i tradycyjną. Raport podsumowujący SSL powinien być gotowy do końca czerwca br. Plany kolejowe zakładają przygotowanie studium wykonalności dla poszczególnych planowanych linii, a także wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie poprzedzona inwentaryzacjami przyrodniczymi. Celem spółki CPK w kolejnych miesiącach będzie też przedstawienie bardziej szczegółowych rozwiązań technicznych, np. przejścia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach.

Jeśli chodzi o część lotniskową projektu to trwają wszystkie zaplanowane działania i że wszystkie przebiegają w zgodzie z harmonogramem. W połowie marca br. spółka ogłosiła postępowanie na doradcę strategicznego. Po zakończeniu dialogu technicznego, w którym w ciągu ostatnich miesięcy brali udział zarządcy portów lotniczych Changi w Singapurze, Incheon w Seulu i Narita w Tokio, rozpoczęliśmy etap dialogu konkurencyjnego. Zakończenie całego postępowania planowane jest w III kwartale br. Umowa planowana jest na trzy lata, czyli dotyczy planowania i projektowania CPK.

Doradcą strategicznym może być zarządca dużego lotniska przesiadkowego, który ma doświadczenie w doradztwie przy innych projektach międzynarodowych. Poszukujemy podmiotu, który wie, jak duże lotnisko przesiadkowe się planuje, projektuje, buduje i jak się nim zarządza. Wybór doradcy strategicznego to jeden z kamieni milowych CPK. Naszym celem jest zaprojektowanie na nowo infrastruktury lotniczej w centralnej Polsce i budowa od podstaw, nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią. Ponieważ nie będziemy ograniczeni prawie w żaden sposób istniejącą infrastrukturą, jesteśmy w stanie wymyślić i zaprojektować niezbędne rozwiązania od podstaw.

W spółce CPK trwają już prace nad częściami składowymi tzw. master planu Portu Lotniczego Solidarność. Dokument ma określić m.in. strategię rozwoju planowanego lotniska w perspektywie wielu lat, parametry, lokalizację i zwymiarowanie elementów portu lotniczego i plany etapowania budowy. W związku z tym toczy się już kilka postępowań, m.in. dialog konkurencyjny dotyczący wyboru konsultanta wsparcia technicznego do spraw master planu. Podpisanie umowy planowane jest na III kwartał br.”

Z kolei pełnomocnik ds. CPK (od XI 19) Marcin Horała zapowiedział kilka dni temu, że projekt specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w lipcu, sierpniu br. może trafić do konsultacji zewnętrznych. Dodał, że w tym roku powinien ruszyć też wykup gruntów pod nowy port. Projekt specustawy dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można powiedzieć, że jest na końcu uzgodnień wewnątrzresortowych. Myślę, że latem tego roku – w lipcu, sierpniu – będziemy mogli go zgłosić do konsultacji zewnętrznych, międzyresortowych. W tym roku powinien rozpocząć się proces wykupu gruntów pod nowe lotnisko. Staramy się nieco przemodelować ten projekt, tak aby przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne, żeby CPK mogło się wpisać w ten program podnoszenia polskiej gospodarki po spowolnieniu wywołanym koronawirusem”

Obecnie Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła konsultacje z 35. wytypowanymi firmami i instytucjami w celu zwymiarowania infrastruktury nowego lotniska. Wśród firm zaproszonych do konsultacji znalazły się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, spółki handlingowe LS Airport Services i Welcome Airport Services, firmy obsługi technicznej LOT AMS i LS Technics, spółki spedycyjno-logistyczne Poczta Polska, DHL, FedEx, UPS i TNT, dostawcy paliw Orlen i Lotos, a także m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wymieniono w materiale. Zebranie szczegółowych danych dotyczących m.in. liczby i lokalizacji budynków, ich powierzchni i kubatury, a także zakładanej w 2027 r. liczby pracowników jest elementem prac nad master planem Portu Lotniczego Solidarność, podało CPK.

“Do konsultacji zaprosiliśmy szeroką grupę polskich i międzynarodowych podmiotów, które będą użytkownikami przyszłego lotniska. Dzięki temu spółka CPK pozyska szczegółowe informacje m.in. o preferowanej lokalizacji obiektów, wymaganym sąsiedztwie, zapotrzebowaniu na przyłącza i przewidywanej liczbie pracowników – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

“W tym roku planujemy podpisać umowę z wybranym wykonawcą. Wtedy ruszą też prace nad master planem portu lotniczego, które będą prowadzone przez zintegrowany zespół CPK i master plannera. Rozpoczęliśmy właśnie pierwszą z planowanych konsultacji na temat infrastruktury na potrzeby master planu” – dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Spółka CPK zapytała dostawców usług lotniczych i instytucje państwowe zarówno o inwentaryzację ich infrastruktury obecnie na Lotnisku Chopina, jak też o prognozy i oczekiwania na koniec 2027 r., kiedy planowane jest oddanie do użytkowania pierwszego etapu Portu Lotniczego Solidarność. Pytania dotyczą m.in.:
– Typu budynków
– Minimalnej potrzebnej powierzchni terenu
– Liczby i lokalizacji obiektów
– Powierzchni i kubatury budynków
– Wymaganego sąsiedztwa innych elementów infrastruktury
– Zasilania w media
– Zapotrzebowania na parkingi i pola odstawcze
– Liczby pracowników w obiektach

Zbieranie informacji od zaangażowanych podmiotów potrwa do 1 lipca 2020 r. Spółka CPK planuje, że 15 lipca firmy i instytucje otrzymają podsumowanie tego etapu konsultacji. Zebrane w ten sposób dane zostaną przetworzone i wykorzystane w zakresie określonym w warunkach współpracy z konsultantem wsparcia technicznego ds. master planu (tzw. master plannerem). W spółce trwa obecnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która będzie pełnić tę rolę, podano także.

Na master plan CPK będą składały się m.in: wieloletnia strategia etapowego rozwoju lotniska i szczegółowe wymagania w zakresie infrastruktury i zaplecza usługowego. Celem tego procesu planistycznego będzie całkowite zwymiarowanie i lokalizacja planowanej infrastruktury CPK, która w pierwszym etapie będzie miała przepustowość do 45 mln pasażerów i 1 mln ton przewozów cargo rocznie. Częścią składową przygotowań do master planu jest 350-stronnicowy brief strategiczny CPK, który usystematyzował założenia elementów infrastruktury. Powstał on w oparciu o prawie 10 tys. uwag od prawie 150 podmiotów, które brały udział w poprzednich etapach konsultacji w tym i ubiegłym roku, przypomina CPK.

Jednocześnie koncepcję przyszłego lotniska opiniują przewoźnicy lotniczy w ramach Komitetu Konsultacyjnego (ACC), który został powołany w ubiegłym roku przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) we współpracy z CPK. Dotychczas w ramach ACC miały miejsce w Warszawie dwa spotkania: w lipcu i październiku ub. roku. Teraz ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie spotkania odbywają się online.
Obecnie na etapie uzgodnień rządowych jest Program Wieloletni, który określi planowane wydatki na CPK w kolejnych latach. W planach spółki na najbliższe trzy miesiące jest też m.in. wybór doradcy strategicznego spośród największych i najlepszych pod względem operacyjnym lotnisk przesiadkowych świata, zakończono w informacji.

Wczoraj (20.05.20) porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) podpisali: wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała oraz ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathan Knott (podpisał dokument w imieniu ministra ds. eksportu i handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Grahama Stuarta).

“Dzisiaj podpisujemy polsko-brytyjskie memorandum, które stworzy ramy do współpracy między naszymi krajami w przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego” – powiedział Marcin Horała. Jak dodał, to “kolejny krok współpracy polsko-brytyjskiej wokół projektu CPK i całego przemysłu lotniczego. Strona brytyjska jest już obecna w projekcie CPK. W czerwcu i wrześniu ub.r. miały miejsce warsztaty architektoniczne, które były wspólną inicjatywą Ambasady Wielkiej Brytanii i spółki CPK. Ich efektem były wstępne koncepcje architektoniczne Portu Lotniczego Solidarność. Propozycje przygotowały biura projektowe o światowej renomie: Zaha Hadid Architects, Foster+Partners, Chapman Taylor, Grimshaw, Benoy, Pascall+Watson, Woods Bagot, Populous i KPF.

Dzisiejsze porozumienie zbuduje ramę prawną, w którą wpisywać się będziemy z kolejnymi elementami tego projektu – powiedział. Jak dodał, CPK to projekt “bardzo ambitny”, dlatego cieszy go to, że wiele podmiotów chce się angażować w przygotowania do jego budowy. W projekcie CPK nadchodzi ten moment, kiedy naprawdę już bardzo dużo się będzie działo, kiedy będziemy otwierali kolejne postępowania, kiedy będziemy wyłaniali partnera strategicznego, zlecali przygotowanie master planu lotniska, ruszą inwestycje kolejowe – w każdym z tych elementów jest duże pole do współpracy polsko-brytyjskiej. Jestem przekonany, że wiele brytyjskich firm, instytucji będzie mogło wpisać się w ten program. Mam na myśli m.in. nie tylko brytyjskie firmy, ale inwestorów, doradców, budowniczych infrastruktury, czy developerów.”

Minister Graham Stuart wskazał, że “projekt CPK jest dużą szansą na budowanie bliskich związków handlowych pomiędzy Wielką Brytania a Polską w nadchodzących latach. CPK to ogromny potencjał dla partnerstwa pomiędzy naszymi krajami. Ten projekt utożsamia ambicję, optymizm, oraz innowacyjność, które określają współczesną Polskę, a my chcemy, aby brytyjska wiedza ekspercka odgrywała ogromną rolę w pomocy w zamienieniu tej wizji światowej klasy na rzeczywistość. Rząd brytyjski podziela wizję wykorzystywania światowej klasy infrastruktury. Jesteśmy gotowi rozważyć linię kredytową na rzecz CPK, po to, by wspierać brytyjskie firmy w udzielaniu konsultacji oraz projektowaniu usług w ramach tego projektu”.

Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathan Knott wskazał, że “współpraca polsko-brytyjska ma szansę sprawić, że projekt CPK może się przyczynić do tego, że będzie on sukcesem globalnym. Strona brytyjska deklaruje udostępnienie doświadczeń zdobytych podczas inwestycji w różnych regionach świata, np. na lotniskach Incheon w Seulu, Changi w Singapurze, Daxing w Pekinie i İGA w Stambule. To porozumienie przewiduje gotowość współpracy, która będzie obejmowała polsko-brytyjskie zespoły konsultacyjne, które będą projektowały między innymi infrastrukturę lotniskową i kolejową, a także zajmowały się zagospodarowaniem przestrzennym dotyczącym rejonu Airport City i pełnej cyfryzacji projektu”.

Prezes CPK Mikołaj Wild powiedział, że “przedstawiciele brytyjskiego sektora lotniczego uczestniczą w projekcie CPK od bardzo wczesnego etapu projektu. – Te kontakty sprawiają z jednej strony, że firmy brytyjskie lepiej rozumieją, o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie, my z kolei uzyskujemy od firm brytyjskich bardzo istotny transfer wiedzy, jak przygotować się do naszych zamierzeń”.

Aktualnie projekt specustawy dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można powiedzieć, że jest na końcu uzgodnień wewnątrzresortowych. Według zapowiedzi pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały “latem tego roku – w lipcu, sierpniu – będziemy mogli go zgłosić do konsultacji zewnętrznych, międzyresortowych. Staramy się nieco przemodelować ten projekt, tak aby przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne, żeby CPK mogło się wpisać w ten program podnoszenia polskiej gospodarki po spowolnieniu wywołanym koronawirusem.”

Udostępnij przez: