Zagranica

Prognozy dla Niemiec rzutują na prognozy polskiego eksportu

Opublikowane obecnie nowe prognozy dla Niemiec wieszczą nowe kłopoty dla polskich eksporterów. Czołowe ekonomiczne instytuty Niemiec (monachijskie IFO oraz kiloński Instytut Gospodarki Światowej IfW) opublikowały ostatnio zaktualizowane prognozy gospodarcze wedle których  w przyszłym roku nastąpi spadek niemieckiego PKB od 6,6% do 7,1%. Co gorsza prognozuje się dwucyfrowy spadek w przetwórstwe przemysłowym Niemiec, co oznacza, iż polscy eksporterzy-dostawcy mogą to boleśnie odczuć.

I tak, według najnowszej oceny IfW (z 25.05.2020 r.), wolumen PKB Niemiec obniży się o 7,1% w bieżącym roku i wzrośnie o 7,2%w roku przyszłym[1]. Nieco słabszy spadek PKB w 2020 r. (o 6,6%) przewiduje IFO w prognozie opublikowanej 28 maja br., jednak przy znacznie silniejszym odbiciu w 2021 r. (wzrost aż o 10,2%) [2]. Redukcja niemieckiego PKB w II kwartale br. ma według tej prognozy sięgać 12,4%.

Cytowane prognozy są w odniesieniu do bieżącego roku wyraźnie bardziej pesymistyczne niż opracowana na początku kwietnia wspólna prognoza instytutów niemieckich, wskazująca na spadek PKB zaledwie o 4,2%, tj. mniejszy o 2,4-2,9% niż według aktualnych prognoz IFO i IfW (i jego wzrost o 5,8% w 2021 r.) [3]. Z drugiej strony, nie wspomina się już o możliwości dwu-cyfrowej obniżki PKB w skali całego 2020 r., uwzględnianej w scenariuszach IFO z końca marca br. [4].

Przewidywany spadek PKB Niemiec w 2020 r. będzie w układzie sektorowym związany głównie z silną redukcją wartości dodanej brutto w przetwórstwie przemysłowym (o 16,5%według IFO), a także w sekcjach handlu, transportu i zakwaterowania (spadek o 9%) oraz w usługach biznesowych (o 5,4 %). Niewielki wzrost wartości dodanej brutto oczekiwany jest natomiast w takich sekcjach usługowych, jak informacja i komunikacja (o 1,3%) oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe (o 0,8%), a także w budownictwie (o 0,7%). Wolumen niemieckiego eksportu obniży się, według IfW, o 12,8% w 2020 r.

Prognozowany dwucyfrowy spadek przetwórstwa przemysłowego i eksportu Niemiec w bieżącym roku to zła wiadomość dla polskich eksporterów, poważnie uzależnionych od dostaw zaopatrzeniowych na ten rynek. W I kwartale 2020 r. na Niemcy przypadało aż 27,6% polskiego eksportu towarów ogółem, a wartość dostaw do tego kraju utrzymywała się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w odpowiednim okresie ubiegłego roku (spadek o 0,5 % w PLN, wzrost o 0,5% w EUR) [5].

Należy przepuszczać, że w następnych miesiącach sytuacja nie będzie już tak korzystna, a szczególnie dotknięty następstwami niemieckiej recesji może okazać się nasz eksport motoryzacyjny, a także dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

 

  • [1] Kiel Policy Brief-Special Corona Update-3 (2020), https://www.ifw-kiel.de/index.php?id=14424 [dostęp: 02.06.2020].
  • [2] IFO Economic Forecast 2020 Update: Economic Con-traction of 6.6 Percent in Germany Most Likely, https://www.ifo.de/en/node/55683 [dostęp: 02.06.2020].
  • [3] https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2020/joint-economic-forecast-12020-economy-in-shock -fiscal-policy-to-counteract/ [dostęp: 02.06.2020]. Autorami wspólnej prognozy są – obok IFO i IfW – także DIW (Berlin), RWI (Essen) i IWH (Halle).
  • [4] Recesja w Niemczech powiększy straty polskiej gospodarki(2020), „Tygodnik Gospodarczy PIE”, nr 12 z 26.03.2020 r.
  • [5] Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 r. (2020), GUS, Warszawa

Udostępnij przez: