Polska

Centralny Port Komunikacyjny – serce rządowego Planu

Centralny Port Komunikacyjny to serce rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, że CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nowe lotnisko, wraz z infrastrukturą, ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Będzie zintegrowane z transportem kolejowym i drogowym: prowadzić ma do niego m.in. 10 tzw. szprych kolejowych ze wszystkich stron Polski. W pierwszym etapie Port Lotniczy Solidarność będzie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo – 100 mln. Uruchomienie pierwszego etapu lotniska przewidziano na koniec 2027 r. Z kolei inwestycje kolejowe zaplanowano na lata 2020–2034.

Największy port Europy Środkowo-Wschodniej

Zakłada się, że CPK w ciągu 7-10 lat od chwili otwarcia będzie zdolny obsłużyć 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo 100 mln. Będzie to port dla pasażerów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej  i hub przesiadkowy dla podróżujących z całego świata.

Program inwestycji kolejowych

Duży dworzec kolejowy, zintegrowany z lotniskiem oraz poszczególne stacje kolejowe rozsiane po Polsce pozwolą nie tylko na integrację transportową kraju. Każda z nich stanie się nowym silnym ośrodkiem lokalnego rozwoju przyciągającym inwestycje oraz nowych mieszkańców. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego „Solidarność” i Warszawy. Każda z 10 „szprych” kolejowych, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port „Solidarność” zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

Program inwestycji drogowych

Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Lotniczego Solidarność będzie przebudowana autostrada A2, dokończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy czyli tzw. ringu autostradowego wraz z trasą ekspresową S50, która połączy teren północnego Mazowsza z nowym lotniskiem. Plany GDDKiA i CPK uwzględniają przy tym węzeł drogowy do obsługi Portu Lotniczego Solidarność. Elementem drogowych planów związanych z CPK jest też trasa ekspresowa S10 w kierunku OAW i CPK od strony Płocka i Torunia. Docelowo ta trasa połączy Warszawę ze Szczecinem.

Miejsca Pracy

CPK – jak mówił premier Mateusz Mazowiecki – “będzie bardzo służył nie tylko rozwojowi gospodarczemu kraju, ale również będziemy w stanie stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy”.

Według prognoz analityków, tylko w 2026 r., czyli szczytowym roku budowy, dzięki inwestycji CPK zatrudnienie w Polsce zwiększy się o ponad 95 tys. miejsc pracy. W momencie wstąpienia najwyższego wzrostu zatrudnienia (2026 r.) inwestycje kolejowe wygenerują 57 tys. nowych miejsc pracy, inwestycja lotniskowe ponad 28 tys., natomiast inwestycje drogowe prawie 10 tys.

Nowe miasto. Integracja Warszawy i Łodzi

Koncepcja przewiduje stworzenie prawnych i infrastrukturalnych możliwości do powstania w otoczeniu Portu „Solidarność” nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić parki biznesu, światowej skali centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, centra konferencyjne, obiekty biurowo-administracyjne, czy campus współtworzony przez federację polskich wyższych uczelni. Inwestycje te doprowadzić mają do połączenia aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Bardzo bym chciał, żeby Centralny Port Komunikacyjny służył rozwojowi Europy, ale poprzez rozwój Polski. Żebyśmy to my wysuwali się w Europie na czołowe miejsca. CPK jest dla Polski ogromną szansą – powiedział Prezydent Duda podczas konferencji.

Udostępnij przez: