Polska

Sektor bankowy odnotuje straty w 2021 roku poinformował Prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas październikowej konferencji Banking Forum prezes NBP Adam Glapiński oświadczył, że sektor bankowy w najbliższym kwartale nie odnotuje zysku, a w 2021 roku poniesie stratę. Dodał, że banki nie powinny wypłacać dywidendy czy skupować akcji własnych

Trwająca pandemia Covid 19 spowodowała pogorszenie kondycji finansowej sektora bankowego. NBP publikując ostatnie dane sektora bankowego tj. 5,65 mld zysku netto do sierpnia 2020 roku wskazuje jednocześnie stratę o 46,6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Prognozy na przyszły rok również nie są optymistyczne.

Rok 2021 najtrudniejszy dla sektora bankowego

W 2021 roku banki odnotują dalszy spadek zyskowności, co spowodowane jest postępującymi odpisami na oczekiwane straty kredytowe, a nie przez niższe stopy procentowe oświadczył prezes NBP. Uważa, że banki powinny wstrzymać wypłaty dywidend, czy wykup własnych akcji na rynku, zaś nadwyżki kapitału powinny być wykorzystane na pokrycie strat,  tak by w sektorze bankowym został zachowany odpowiedni poziom współczynnika wypłacalności. Wspomniana wypłacalność da gwarancję udzielanym kredytom. Prezes NBP wskazał, że według analiz NBP ważne jest, aby banki, które mają nierozdysponowany zysk z lat ubiegłych przeznaczyły go na zwiększenie funduszy własnych.

Optymistyczne prognozy dla gospodarki

Adam Glapiński daje nadzieję dla gospodarki polskiej oświadczając, że spowolnienie gospodarcze może być łagodniejsze, jak wynika z ostatnich analiz danych gospodarczych. Sporządzony przez NBP w lipcu raport o inflacji, zakładał znacząco większy spadek gospodarczy, w tym momencie ocena wypada bardziej optymistycznie.

Udostępnij przez: