Społeczeństwo

Pandemia receptą na centralizację

Niespodziewany wybuch pandemii wirusa covid-19 zachwiał dotychczasowo funkcjonującymi regułami zarówno ekonomicznymi jak i społecznymi. Wpłynie to też na rozwój miast i wsi.

Dotychczas funkcjonujące reguły i przekonania zarówno w świecie społecznym, jak i w obszarze funkcjonowania podmiotów gospodarczych ulegają zmianie na skutek pandemii. Jeszcze rok temu kwitnący sektor transportu lotniczego zdobywał kolejne sukcesy. Popyt na samoloty i dobrze wyszkoloną kadrę lotniczą wydawał się rosnąć z każdym dniem, dziś ta tendencja jest całkowicie odwrotna. Jednocześnie branża plastikowych opakowań miała zostać ograniczona do minimum przez unijne regulacje, a tymczasem w dobie Covidu pakujemy każdy produkt dwa razy częściej. Prognozy zatem zupełnie się nie sprawdziły.

Pandemia przyczyniła się także do zmiany sytuacji i zachowań nie tylko osób oraz różnych podmiotów gospodarczych i instytucji, lecz także wywiera wpływ na funkcjonowanie miast. Gdy ogłoszono lockdown, Polacy posiadający nieruchomości na wsi chętnie się tam przenieśli zakładając, że życie na terenach wiejskich będzie bezpieczniejsze. Już w październiku tego rok wielu studentów zdecydowało się pozostać w swoich mniejszych miejscowościach czy na wsiach, uczestnicząc w zajęciach jedynie w sposób zdalny. Z pewnością zyskają na tym zjawisku lokalne biznesy, sklepy czy usługi.

Miasta stracą

Jednocześnie zjawisko to w dużym stopniu osłabi duże ośrodki miejskie. Takie miasta jak Toruń czy Wrocław zyskiwały dzięki regularnemu napływowi studentów i kadry akademickiej. Rozwój miast zależy nie tylko od posiadanych zasobów, lecz także od przemyślanej i kompleksowej strategii. Wymaga zatem określenia, czy w związku z pandemią potrzebna jest weryfikacja dotychczasowych kierunków rozwoju miast oraz co i jak trzeba zmienić.

W obecnej dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej, polskie miasta zajmują się przede wszystkim reagowaniem na bieżące skutki pandemii, zmiany w strategii zostawiając na czas po jej opanowaniu. Trudno ocenić, czy działania podejmowane dziś przez miasta przyniosą pozytywne efekty w długim okresie. Tego dowiemy się jakiś czas po powrocie do normalności, choć będzie to „nowa normalność”, a nie ta, jaką znaliśmy dotychczas. Zdaniem ekspertów istotne jest przygotowanie miast i ich mieszkańców do funkcjonowania po zakończeniu kryzysu z COVID-19. Temu będą służyć m.in. zmiany w strategiach rozwoju miast, a weryfikowanie kierunków rozwoju powinno zostać wpisane jako stały element zarządzania miastem.

Udostępnij przez: