Polska

Szczyt Trójmorza w Tallinie: plan wzmocnienia gospodarki w naszym regionie

„Dzięki inicjatywie Trójmorza możemy wspólnie wypracować plan wzmocnienia gospodarki w naszym regionie, co jest kluczowe w ciężkich czasach pandemii Covid19” – powiedział Prezydent Andrzej Duda

19 października w Tallinie miał miejsce Szczyt Inicjatywy Trójmorza, będącego jednym z najważniejszych projektów społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Trójmorze  powstało w 2015 roku z inicjatywy  prezydentów Polski i Chorwacji. W skład tej grupy wchodzi 12 państw: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Trójmorze obejmuje swym zasięgiem obszar miedzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Partnerami strategicznymi Inicjatywy są USA i Niemcy.

Zdalny charakter spotkania

Spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza odbyło się pod przewodnictwem pani prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i miało charakter częściowo zdalny. Do stolicy Estonii przyjechał  jedynie Prezydent Bułgarii Rumen Radew. Jego obecność podyktowana jest dodatkowo faktem zbliżającego się przewodnictwa Sofii w pracach Trójmorza w 2021 roku.

Trójmorze i jego rola w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego

Andrzej Duda bardzo mocno zaakcentował fakt wiodącej roli jaką pełni inicjatywa Trójmorza w regionie i na osi północno-południowej Europy. Zwrócił uwagę na potencjał, jaki niesie za sobą region w postaci dużych zasobów wykwalifikowanych kadr pracowników.

Prezydent poruszył bardzo ważną kwestię polepszonej infrastruktury, jaka ma miejsce w regionie i idący za tym rozwój sieci łańcuchów dostaw, który przyczyni się do przezwyciężenia obecnego kryzysu. Dodał, że inicjatywa odgrywa wielką rolę jako czynnik integrujący kraje naszego regionu. Nadmienił, że drogą do rozwoju gospodarczego jest ściślejsze powiązanie krajów inicjatywy, czemu sprzyja Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nazwany przez prezydenta “ważnym sojusznikiem tej inicjatywy”.

Inicjatywa wspólnego Funduszu

Założony w 2019 roku Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza to jedno z największych osiągnięć – powiedział prezydent. Decyzja Estonii, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Litwy, Słowenii Chorwacji i Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do tego funduszu, to najlepsze potwierdzenie słuszności tej idei – podkreślił. Powyższe przekonanie znalazło szczególne poparcie w wypowiedzi gospodarza szczytu. Estońska prezydent mówiła, że jeżeli zależy nam na tym, by inicjatywa wniosła wartość dodaną regionu, to powinniśmy realizować inwestycje za sprawą funduszu. Kersti Kaljulaid wiąże duże nadzieje z Funduszem Trójmorza jako wehikułem całej inicjatywy. Estonia w kwietniu dołączyła do Polski i Rumunii, dokładając do funduszu 20 mln euro.

Cyfrowe Trójmorze

Współpraca w dziedzinie cyfrowej ma w sobie bardzo duży potencjał. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa pokazuje potrzebę większego udziału rozwiązań cyfrowych. Motorem dalszego wzrostu może być sektor cyfrowy, przede wszystkim dzięki zyskom, jakie digitalizacja przyniosłaby w sferze wydajności pracy. Gospodarka cyfrowa mogłaby zwiększyć PKB państw regionu o 200 miliardów euro. Warto myśleć o Trójmorzu, jako o zalążku nieformalnego sojuszu technologicznego, którego istotą będzie sfera cyfrowa. Prezydent przywołał tu przykład Estonii, jako kraju, który szczególnie zainwestował w tę dziedzinę gospodarki.

USA wspierają Inicjatywę

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher  odniosła się do odbywającego szczytu i napisała na Twitterze: “Zdecydowanie wspieramy Inicjatywę Trójmorza i możliwości transformacji które stwarza dla regionu. Wspólnie jesteśmy na wygranej pozycji”.

Udostępnij przez: