Polska

Nowa perspektywa energetyczna dla Polski – zawarto 30-letnią umowę atomową z USA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pełnomocnika polskiego rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, Polska i USA podpisały porozumienie dotyczące współpracy w obszarze energetyki jądrowej w naszym kraju.

Podczas odbywającego się szczytu Trójmorza w Tallinie została podpisana umowa o współpracy w rozwoju elektrowni jądrowej. Stronę amerykańską reprezentował sekretarz energii USA Dan Brouillette, a polską pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Oba kraje w ciągu 18 miesięcy przygotują raport, który będzie podstawą do podjęcia przez Polskę decyzji o wyborze partnera dla budowy dwóch siłowni atomowych.

Atom w Polsce

Rozstrzygnięcie losu atomu w Polsce jest fundamentalne z punktu widzenia strategii energetycznej. To energetyka jądrowa ma w niej zapewnić skokowy spadek emisji CO2 potrzebny z punktu widzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zmniejszyć zależność od gazu pomimo rosnącego zużycia tego paliwa w naszym kraju. Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie strategii energetycznej do 2040 roku, przewiduje się, że Polska uruchomi pierwszą elektrownię jądrową o mocy 1-1.5 GW w 2033 roku. Docelowo łączna moc energetyki jądrowej w 2043 roku ma wynieść 6-9 GW mocy w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, reaktory. Zakłada się wybór jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii.

W Europie ponownie rozważa się powrót do inwestowania w energetykę atomową. W Niemczech pojawiają się głosy, że odejście od atomu zaplanowane na 2022 roku doprowadziło do zwiększenia zależności od energetyki węglowej zwiększającej emisyjność niemieckiego sektora energetycznego. Obecnie z krajów Unii nowy reaktor buduje tylko Finlandia. Jednak Francja, która 58 elektrowni atomowych postawiła po kryzysie naftowym lat 70., postanowiła, że także w przyszłości będą one głównym źródłem energii.

Umowa atomowa

Zawarta umowa jest długofalowa ponieważ wyznaczono w niej trzydziestoletni horyzont czasowy. Jest ona zakrojona na szeroko pojętą współpracę w sektorze cywilnej energetyki jądrowej z budową kadr włącznie. Powstały przez półtora roku wspólny raport, jako integralna część umowy będzie stanowił podstawę dla rządu polskiego do decyzji o ostatecznym wyborze partnera do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. W tym czasie czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadzą prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Równolegle przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, mają też przygotować opcje finansowania dla Programu.

Wątpliwości

Należy przy tym rozstrzygnąć pewne wątpliwości natury ekonomicznej oraz politycznej. Wielu przeciwników energetyki atomowej w Polsce wskazuje, że umowa z Amerykanami będzie to raczej metoda podtrzymania amerykańskiego przemysłu atomowego, który od lat nie zapewnił nowych projektów. Podkreślają oni też, że Polska może zbytnio uzależnić się od jednego dostawcy bezpieczeństwa energetycznego, czyli USA, które dostarczają już do Polski gaz skroplony. Zwolennicy opcji amerykańskiej uważają, że Amerykanie zagwarantują wkład finansowy, a ich zaangażowanie w energetyce polskiej przełoży się na zyski dla sektora bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większa aktywność Amerykanów w tej części Europy jest istotna ze względu na rosnące zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

Udostępnij przez: