Polska

Senat przyjął jednogłośnie nowelizację budżetu na rok 2020

Zwiększenie o 2 miliardy złotych wydatków na programy polityki zdrowotnej, skokowy wzrost deficytu w wysokości 109,3 mld

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński uzasadnił konieczność nowelizacji budżetu będącą zapewnieniem środków na dalszą stymulację gospodarki, po kryzysie spowodowanym pandemią.

-Musieliśmy zapewnić wsparcie firmom, środki na walkę z COVID-19, oraz chronić miejsca pracy. Dzięki wydatkom i wprowadzonym przez rząd działaniom polska gospodarka odczuła skutki ekonomiczne koronawirusa w mniejszym stopniu niż większość krajów Unii Europejskiej. Wymagało to jednak dużych nakładów finansowych i dlatego teraz nowelizujemy tegoroczny budżet – mówił minister.

Budżetowe poprawki 

Zgodnie z nowelizacją budżetu uchwaloną przez Sejm, deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł. Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej – do 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.

Ustawa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 proc. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 proc., a płace wzrosną o 3,5 proc., czyli wolniej niż w poprzednich latach.

Za przyjęciem nowelizacji budżetu z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, wszyscy biorący udział w głosowaniu. Teraz ustawa wraz z poprawkami wróci do Sejmu.

Programy polityki zdrowotnej dostaną 2 mld zł

Zostały zgłoszone przez Senat cztery poprawki do ustawy. Pierwsza przyjęta poprawka zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel mają pochodzić z ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

Inna z proponowanych poprawek wprowadza utworzenie rezerwy celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln zł oraz rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

Mniej pieniędzy dla służb specjalnych

Kolejna z przyjętych poprawek zmniejsza łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o ok. 100 mln zł. Zostaną zmniejszone wydatki: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

Udostępnij przez: