Zagranica

WTO: Spadek wolumenu światowego handlu towarami

Kraje azjatyckie wyjdą obronną ręką z kryzysu ekonomicznego w porównaniu z Europą czy USA. Eksport w Azji obniż się o jednie 4,5 proc., kiedy w USA aż o 14,7.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) opublikowała październikową prognozę, w której przewiduje spadek wolumenu światowego handlu towarami o 9,2 proc. w 2020 r. Jest to wskaźnik wyższy od przewidywanego w kwietniu tego roku.Podwyższenie prognozy wiąże się z ożywieniem obrotów handlowych w III kwartale w następstwie znoszenia lockdownów w różnych krajach, które nastąpiło po rekordowo głębokim załamaniu handlu w II kwartale (spadek o 14,3 proc.).

Ożywienie to może być jednak przerwane przez ponowną falę pandemii w głównych ośrodkach gospodarczych świata, a w efekcie prognoza obarczona jest istotnym ryzykiem korekty w dół. Zwraca uwagę znaczne zróżnicowanie przewidywanego przez WTO tegorocznego spadku wolumenu eksportu w poszczególnych regionach. O ile w Azji ma on obniżyć się jedynie o 4,5 proc., o tyle w Europie o 11,7 proc., a w Ameryce Północnej o 14,7 proc.

Kryzys potrwa dłużej  

Przewidywania WTO na przyszły rok malują się w czarnych kolorach. Według najnowszej prognozy organizacji, wolumen światowego handlu towarami zwiększy się w 2021 r. już tylko o 7,2 proc., wobec przewidywanego w kwietniu wzrostu na poziomie ok. 21-24 proc. w zależności od wariantu prognozy. Tym samym tegoroczny spadek handlu światowego nie będzie zapewne tak głęboki, jak się tego początkowo obawiano, jednak powrót do tendencji przedkryzysowych może potrwać znacznie dłużej.

Podobne do formułowanych przez WTO są prognozy handlu światowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawarte w najnowszym World Economic Outlook. Po przewidywanym spadku o 10,4 proc. w bieżącym roku, wolumen światowego handlu towarami i usługami ma zwiększyć się w roku przyszłym o 8,3 proc. W odniesieniu do bieżącego roku jest to prognoza wyższa od opublikowanej w czerwcowej edycji WEO (o 1,5 pkt. proc.), a także niż w edycji kwietniowej (o 0,6 pkt. proc.). Handel samymi tylko towarami ma, według MFW, obniżyć się o 8,1 proc. w 2020 r. i wzrosnąć o 8,4 proc. w 2021 r.

Polski handel

Na tle wielkości europejskich i światowych korzystnie przedstawiają się wyniki polskiego eksportu. W ośmiu miesiącach bieżącego roku eksport towarów wyrażony w PLN był tylko o 3,2 proc. mniejszy niż w odpowiednim okresie 2019 r. (spadek liczony w EUR wyniósł 5,6 proc.). Niewątpliwie przyczynił się do tego stabilizujący wpływ kluczowego dla naszych eksporterów rynku niemieckiego, jednak równie ważna wydaje się nadal duża aktywność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Okazuje się, że pandemia nie przerwała tendencji do wzrostu ich internacjonalizacji, wyrażającego się rosnącym udziałem eksporterów wśród ogółu firm.

W I półroczu 2020 r. sprzedaż na eksport wykazywało, według GUS, 16 308 spośród 43 886 przedsiębiorstw niefinansowych. Eksporterzy stanowili tym samym 37,2 proc. tych przedsiębiorstw, o 0,5 pkt. proc. więcej niż w I półroczu 2019 r. Odsetek eksporterów zwiększył się w grupach przedsiębiorstw małych – bez mikroprzedsiębiorstw (o 0,2 pkt. proc., do 27,4 proc.) i przedsiębiorstw dużych (o 0,2 pkt. proc., do 66 proc.), przy stabilizacji w przedsiębiorstwach średnich (na poziomie 48,7 proc.)

Udostępnij przez: