Polska

Miliard euro pożyczki dla Polski od UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała o przyznaniu Polsce miliarda euro na utrzymanie miejsc pracy zagrożonych przez pandemię koronawirusa

“Polska otrzymała dziś miliard euro pożyczki dzięki wsparciu z instrumentu SURE w celu ochrony miejsc pracy i pracowników w tych trudnych czasach. To tylko początek: Polska otrzyma łącznie 11,2 mld euro z SURE, w tym na finansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy” – napisała na Twitterze szefowa KE, Ursula von der Leyen.

Pierwsze finansowe wsparcie otrzymała Polska, Włochy i Hiszpania. W sumie KE wypłaciła 17 mld euro, z czego Włochy otrzymały 10mld euro, Hiszpania 6 mld, a Polska wspomniany 1 mld.

Program SURE

Źródłem środków przekazywanych bezpośrednio państwom członkowskim jest emisja obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Zainteresowanie ofertą było tak duże, że inwestorzy subskrybowali obligację z ponad 13-krotnym przebiciem. To pozwoliło uzyskać korzystną wycenę tego instrumentu. Program SURE to tanie pożyczki na sfinansowanie krajowych systemów utrzymania zatrudnienia w okresie przestojów, czyli ubezpieczenie od bezrobocia. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancje ze strony wszystkich państw członkowskich. Ten program to jeden z trzech elementów ratunkowego planu gospodarczego o wartości 540 miliardów euro.

100 miliardów dla państw członkowskich

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Jak dotąd na podstawie wniosków Komisji Rada zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia. Kolejne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po odpowiednich emisjach obligacji. Środki te mają pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa. Pomoc mają dostać też osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Polska jest trzecim największym odbiorom środków z tego instrumentu po Włochach i Hiszpanii.

Udostępnij przez: