Gospodarka

Pakiet mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach. Będzie więcej mieszkań na wynajem

Projekt ustawy dotyczącej społecznej części pakietu mieszkaniowego już w Sejmie. Oczekiwana inicjatywa ustawodawcza korzystna dla chcących się budować lub wynajmować mieszkania taniej

Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19. Wykorzystanie nowych instrumentów wsparcia finansowego dla budownictwa mieszkaniowego to jeden z głównych celów pobudzenia polskiej gospodarki. Zostanie powołany Rządowy Fundusz Mieszkalnictwa. Fundusz stanowić będzie wsparcie dla samorządu przeznaczone na udział gmin w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Kluczowe rozwiązania społecznej części pakietu

 • Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach,
 • poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach,
 • dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań,
 • wakacje czynszowe w TBS,
 • możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM),
 • wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę,
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld złotych jako wsparcie w budowie mieszkań dla gmin, które ucierpiały finansowo w wyniku COVID-19,
 • ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe,
 • pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19,
 • cyfryzacja procesu budowlanego

Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym

 • wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc);
 • wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania;
 • zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80 proc. kosztów nowych inwestycji;
 • wyższe granty na remonty zasobu budynków komunalnych, które ze względu na stan techniczny nie są użytkowane (pustostany);
 • uproszczona procedura ubiegania się o środki;
 • uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premię na remont budynku wybudowanego
 • wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS;
 • w przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności;
 • dopłaty do czynszu w programie „Mieszkanie na start” i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej (opcja dla „stających na nogi” – dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

 • dodatkowa pula środków w wysokości 1,5 mld zł;
 • dla gmin, które chciałyby wesprzeć budownictwo społeczne, ale ich budżety ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19;
 • wysokość wsparcia wyniesie 10 proc. planowanej inwestycji mieszkaniowej istniejącego TBS/SIM lub w przypadku nowego SIM – 3 mln zł;
 • wnioski będą przyjmowane przez KZN i rozpatrywane w terminie 60 dni;
 • obowiązywać będzie uproszczona procedura.

Pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów

 • nowe dopłaty do czynszu wliczane do dodatków mieszkaniowych
 • wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu);
 • systemowo lepsza procedura dla wnioskujących o dodatek mieszkaniowy.

Udostępnij przez: