Gospodarka

Ratunek dla polskich firm: 10 działań antykryzysowych i 10 mld pomocy od rządu

Premier poinformował o kolejnym wsparciu dla firm, rząd przeznaczył 10 mld złotych w ramach Tarczy antykryzysowej 2.0

Rząd kontynuuje pomoc dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza jest zagrożona przez kryzys wywołany przez COVID-19. Podobnie, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki przekroczyła już 150 mld zł.

Adresaci pomocy

Pomoc skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, których znacząco dotknęły restrykcje związane z obostrzeniami pandemicznymi. Szczególnie ucierpiały branże takie jak: gastronomiczna, siłownie, turystyczna i hotelarska. Rząd adresuje swoją pomoc również do przedsiębiorców z innych branż, których niebawem dotknie gwałtowny spadek przychodów spowodowany pandemią. Od 29 listopada zamknięte są centra handlowe, a za tym wszystkie sklepy oferujące sprzedaż swoich towarów, z wyłączeniem oferty spożywczej, aptek i drogerii.

Tarcza 2.0

W ramach Tarczy 2.0 zapowiedzianych jest 10 obszarów działań. Przede wszystkim przygotowano dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji udzielonej do tej pory przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do zmiany działalności albo tylko zmiany jej zakresu. Z kolei dla wszystkich branż przygotowano: wydłużenie programu Tarczy Finansowej zarówno dla MŚP jak i dużych firm, pożyczki długoterminowe z gwarancją, dofinansowanie zatrudnienia, dofinansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, a także dofinansowanie leasingu dla branży transportowej.

Dla przedsiębiorstw objętych nowymi restrykcjami sanitarnymi przygotowano między innymi dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP, będzie ono realizowane przez PFR i będzie dotyczyło przedsiębiorstw których przychody spadły przynajmniej o 30 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, a jego wysokość może sięgnąć 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych firmy.

Do tej kategorii firm jest skierowana także możliwość umorzenia subwencji finansowej udzielonej do tej pory przez PFR pod warunkiem, skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 do marca 2021 roku o co najmniej 30 proc.

Firm objętych nowymi restrykcjami sanitarnymi będzie dotyczyło także przedłużenie tzw. postojowego, zwolnienie ze składek ZUS, a także dofinansowanie zmiany zakresu dotychczasowej działalności gospodarczej na co można otrzymać wsparcie do wysokości 8-krotności średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Z kolei dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż rząd proponuje wydłużenie programu Tarczy Finansowej, przedsiębiorstwa które do tej pory z niej skorzystały będą mogły wydłużyć okres liczenia strat z obecnie obowiązującego od marca do sierpnia 2020 na trwający rok od marca 2020 do marca 2021.

Jednocześnie PFR chce przyśpieszyć wsparcie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej, które rozpoczęło się we wrześniu tego roku i na co Fundusz przygotował kwotę aż 25 mld zł.

Do wszystkich branż skierowana jest także kontynuacja gwarancji deminimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także gwarancje płynnościowe dla dużych firm nawet na okres 6 lat (na to ostatnie rozwiązanie wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej).

Kontynuowane będą także dopłaty do miejsc pracy realizowane do tej pory przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci obniżonego wymiaru czasu pracy i tzw. postojowego. Agencja Rozwoju Przemysłu może dofinansować koszty ewentualnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także dofinansować koszty leasingu ale ta ostatnia forma wsparcia dotyczy tylko branży transportowej.

Jak podkreślił premier Morawiecki, środki na wsparcie przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarczy 2.0 są już pozyskane z emisji obligacji, które wyemitowały dwie instytucje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Udostępnij przez: