Gospodarka

Rola sektora cementowego w gospodarce odpadami

Paliwa alternatywne, produkowane na bazie odpadów, mogą być wykorzystywane w różnych sektorach przemysłowych do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. Jest to jeden z nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, który wpisuje się w aktualne programy zrównoważonego, efektywnego wykorzystania zasobów w Europie.

Cementownie w Polsce od ponad 20 lat stosują paliwa alternatywne i jest to sprawdzona, bezpieczna metoda zagospodarowania odpadów. Ocena wpływu stosowania paliw alternatywnych na środowisko, na proces i wytwarzany produkt jest przedmiotem badań na całym świecie od kilkudziesięciu lat i dlatego uwarunkowania techniczne oraz środowiskowe zostały dość dobrze poznane i udokumentowane.

 

Energia i ciepło z odpadów

Produkcja cementu jest procesem energochłonnym. W tym sektorze zużycie energii i efektywność energetyczna są podstawowymi parametrami ekonomicznym. Rozwój wykorzystania RDF w cementowniach był możliwy dzięki licznym inwestycjom, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach, przy czym każdy zakład wykorzystał specyficzne dla swojej instalacji rozwiązania techniczne.

Stosując paliwo o niższej wartości opałowej w porównaniu do zastępowanego pyłu węglowego, niezbędne było znalezienie metod stabilizacji procesu produkcji i/lub jakości takiego paliwa. W jednym z zakładów zainstalowano unikalną w skali Europy suszarnię bębnową do suszenia RDF, wykorzystując ciepło odpadowe z instalacji pieca cementowego. Jednak nie w każdym zakładzie takie rozwiązanie byłoby możliwe do wdrożenia ze względu na niedostateczną ilość ciepła odpadowego. Popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie wielopunktowego systemu dozowania paliwa do kalcynatora, co umożliwia lepszą stabilizację procesu spalania i równomierny rozkład temperatury. Stosuje się systemy bocznikowania gazów piecowych, aby usunąć część chloru z instalacji pieca cementowego – niezwykle szkodliwego składnika mogącego zakłócać pracę pieca cementowego. Cementownie stosują także regularną kontrolę dostaw paliw alternatywnych oraz metody segregacji i homogenizacji RDF w magazynie paliw. Niektóre decydują się również na budowę instalacji do wykorzystania, tzw. pre-RDF, aby w większym stopniu móc wpływać na jakość stosowanego paliwa.

Co-processing, czyli współprzetwarzanie paliw alternatywnych, to proces ich spalania, podczas którego ma miejsce odzysk energii chemicznej materiału w postaci ciepła i odzysk składników mineralnych popiołu. Piec cementowy jest unikalnym urządzeniem, w którym proces spiekania surowców odbywa się w obecności gazów odlotowych spalanego paliwa i dlatego co-processing może mieć miejsce.

Udostępnij przez: