Polska

Rząd wspiera służby medyczne – podwyżka dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem

Od 1 listopada br. wzrośnie wynagrodzenie dla służb medycznych walczących z COVID-19

– W tych trudnych dla nas wszystkich dniach rząd wspiera lekarzy i cały personel medyczny walczący z koronawirusem w sposób szczególny, również finansowo. Od dziś podnosimy ich wynagrodzenia o 100%. Nikt nie zasługuje na to bardziej, niż Oni – oświadczył Premier Mateusz Mazowiecki.

Wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego

Minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził dodatkowe świadczenie do wynagrodzenia dla personelu medycznego walczącego z #COVID19, w tym także dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych. Podpisane w niedzielę polecenie szefa MZ wydano na podstawie jednej z ustaw przyjętych w celu zwalczania epidemii koronawirusa; zmienia ona wcześniejsze polecenie ministra zdrowia z początku września. Decyzja o podwyżkach wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Nie zapomniano o ratownikach medycznych i diagnostach laboratoryjnych

– Od dziś nie ma żadnych niejasności. Po wydaniu przeze mnie polecenia prezesowi NFZ, każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzyma o 100 procent większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Gwarantując dwukrotny wzrost pensji również ratownikom i diagnostom obejmujemy tym samym tą regulacją wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19 –  powiedział PAP Niedzielski.

– Nowelizacja polecenia ma na celu zmianę zakresu podmiotów zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego  – napisano w uzasadnieniu polecenia.

Zmiana zakresu podmiotów objętych poleceniem została wprowadzona po to, aby objąć poleceniem, poza dotychczas wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

W nowelizacji polecenia określono więc, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć. Z kolei w przypadku laboratoriów diagnozujących Covid,  podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III będą to osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach.

Udostępnij przez: