Zagranica

Nouriel Roubini chwali i docenia Polskę

Groźba niepokojów społecznych i dobra sytuacja ekonomiczna Polski w Europie 

Złe perspektywy gospodarcze

W obecnej sytuacji kryzysowej wielkie korporacje jeszcze się rozrastają, natomiast miliony małych i średnich przedsiębiorstw zbankrutują. W efekcie, pomimo faktu, że duże spółki giełdowe będą rosły, realna gospodarka pozostanie raczej w złej kondycji. Na przykład, każde miejsce pracy utworzone przez korporację Amazon spowoduje likwidację 10 miejsc pracy w handlu detalicznym.

Pogłębią się także już istniejące ogromne nierówności w rozkładzie bogactwa, jakie obserwujemy w gospodarce Stanów Zjednoczonych, gdzie 10% najbogatszych osób kontroluje 88% globalnego kapitału, a górny 1% najbogatszych posiada 55% całego istniejącego kapitału. Jednocześnie dolna połowa mieszkańców USA nie posiada niemal żadnych aktywów. Dla kontrastu, pięćdziesięciu 50 miliarderów, jacy żyją w Stanach Zjednoczonych ma majątek większy niż dolna połowa mieszkańców całego naszego globu.

Podobne nierówności społeczne obserwujemy na całym świecie. Osoby pozbawione majątku to przede wszystkim młode pokolenie. Przeważają w nim ludzie o niestabilnych dochodach, osoby zatrudnione na cześć etatu i wolni strzelcy. Zatem każdy kraj musi się w najbliższej przyszłości zmierzyć z kwestią dochodów i nierówności majątkowych. Dotyczy to wszystkich typów gospodarek, zarówno tych rozwiniętych, jak i rynków wschodzących, zarówno systemów demokratycznych, jak i autorytarnych.

Niepokoje społeczne i polityczne 

Obserwowane zjawiska stanowią realny problem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych częściach świata. Zasada Pareto, w myśl której dolne 80% społeczeństwa posiada tylko 20% jego zasobów została złamana. W myśl tej reguły powiem, górne 20% populacji kontroluje 80% jej zasobów – aż tyle i tylko tyle. Jeśli nie zmniejszymy przepaści między posiadającymi a nieposiadającymi, najprawdopodobniej czekają nas polityczne i społeczne zamieszki na niespotykaną dotąd skalę.

Zasadniczym kierunkiem rozwoju rynku pracy obserwowanym przez Roubiniego jest proces jego cyfryzacji, który nabierze jeszcze większego tempa. Dzięki wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych więcej osób będzie pracować z domu. Jednak media te potrafią być bardzo toksyczne, bowiem tworzą one nawyki, wykluczające de facto nawiązywania prawdziwych, osobistych relacji społecznych. Jednocześnie pozwalają one na manipulowanie gustami i postawami politycznymi całych mas ludzi. Zatem cyfryzacja pozostaje zasadniczym kierunkiem zmian środowiska życia i pracy, który oddziałuje na sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, robimy zakupy, wchodzimy w interakcje, ale ma jednocześnie wielki wpływ negatywny.

Niebezpieczeństwa cyfryzacji

W błyskawicznie rozwijającym się środowisku cyfrowym nie będziemy w stanie zachować ani prywatności, ani wolności osobistej, w każdym razie nie w sposób, jaki znamy dzisiaj. Najprawdopodobniej wszystkie rządy, nie tylko autorytarne reżimy, przejmą kontrolę nad przepływem informacji i danych. W efekcie obudzimy się w świecie wielkich państw nadzoru i inwigilacji, których przykładem są współczesne Chiny.

Dobre prognozy dla Polski

Przyszłość Polski, która jest częścią nie tyle Unii Europejskiej, ale szerzej – częścią całej Europy, zależy od dalszego pogłębienia integracji. Polska gospodarka skorzystała na tym, że niektóre globalne łańcuchy dostaw i produkcja zostały przeniesione, co zaowocowało inwestycjami w polski przemysł. Polska może również stworzyć centrum technologiczne, jeśli zainwestuje w umiejętności i edukację własnych specjalistów potrafiących działać skutecznie w zglobalizowanym cyfrowym świecie.

Wiele firm technologicznych już rozpoczęło inwestycje w Polsce, z której jeszcze niedawno odbywał się intelektualny drenaż naszych zasobów ludzkich. W opinii Nouriela Roubiniego, Polska jest gospodarką, która w perspektywie zarówno średnioterminowej i długoterminowej będzie sobie dobrze radzić w Europie.

Udostępnij przez: