Społeczeństwo

Rząd wspiera kulturę, do środowisk artystycznych trafiło 6 mld zł

Wartość działań pomocowych, podejmowanych od początku pandemii do chwili obecnej na rzecz sektora kultury szacowana jest na 6 mld zł, poinformowała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka.

“Łączna wartość działań pomocowych dla kultury w okresie od początku pandemii do listopada 2020 szacowana jest już na ok. 6 mld zł i obejmuje m.in. wielomilionową pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, organizacji pozarządowych, osób samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych w ramach tarczy antykryzysowej” – powiedziała Zwinogrodzka w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Przypomniała, że w ramach poprzednich tzw. tarcz antykryzysowych, także przedsiębiorcy, instytucje i organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury otrzymały wsparcie. Było to m.in. trzymiesięczne świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, umorzenie zaległości podatkowych czy nisko oprocentowana mikropożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – do kwoty 5 tys. zł.

Możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach tarcz mieli także opiekunowie pomników historii (jest ich 108) i miejsc światowego dziedzictwa (16).

Ponadto przekazano 80 mln zł na program “Kultura w sieci”, z czego 20 mln zł trafiło na stypendia dla twórców i artystów, a 60 mln zł – na dotacje na projekty instytucjonalne. Wielokrotnie – do 45 mln zł zostały zwiększone środki na pomoc socjalną dla artystów. O 55 mln zł – do kwoty do 390 mln zł zwiększono środki w programach, administrowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jednocześnie uelastyczniono i zliberalizowano podejście do rozliczania tych projektów.

Zwiększono pulę stypendiów ministra z 1,5 mln zł do 6,5 mln zł. Przygotowano gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 0,5 mld zł. Umożliwiono także – w ramach I i III tarczy antykryzysowej – uznawanie premier filmowych na VOD.

Jednocześnie rząd wystąpił do UE o zerową stawkę VAT na książki, czasopisma czy mapy. W ramach dotacji dla instytucji prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego (jest ich około 100) ze względu na sytuację spowodowaną COVID-19 przekazano ok. 140 mln zł.

Wprowadzono także vouchery na które mnogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury (np. niewykorzystane bilety). Uruchomiono też Fundusz wsparcia kultury – w wysokości 400 mln zł na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy dla instytucji kultury i NGO-s (teatru, muzyki i tańca tańca). Zwiększono też budżet produkcji filmowej o 40 mln zł.

Udostępnij przez: