Gospodarka

Nowy multienergetyczny PKN Orlen – firma wytycza strategię do 2030 roku

PKN Orlen ogłosił w poniedziałek nową strategię do 2030 roku. Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczą drogę transformacji Grupy do 2030 roku.

– Sektor nigdy nie stał przed tyloma wyzwaniami. Traktujemy je jajko szansę rozwoju dla grupy – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Koncern podtrzymuje zielony kierunek rozwoju. Zapowiada realizację 60 proekologicznych inwestycji. Celem jest dojście w 2050 roku do neutralności emisyjnej. Na realizację strategicznych celów koncern chce przeznaczyć łącznie ok. 140 mld zł. Wynik Ebita grupy w ciągu dekady ma wzrosnąć do ok. 26 mld zł. Spółka zapowiada wypłatę od 2021 roku dywidendy na poziomie min. 3,5 zł na akcję.

Inwestycje Grupy Orlen w odnawialne źródła energii

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy Orlen w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku koncern zainwestuje w rozwój morskich farm wiatrowych, elektrowni wiatrowych i fotowoltanikę oraz elektrownie gazowe. W perspektywie 2030 roku do 20% gazu wykorzystywanego przez Grupę będzie pochodziło z własnych, zasobów Koncernu. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć przesyłowa, dająca dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych.

Zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych 

Koncern koncentrował się będzie na inwestycjach w produkcję biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji. Kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

Również rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności firmy z pogłębieniem przerobu ropy i integracją z grupą Lotos.

Inwestycje w pochodne ropy naftowej i recykling

Za dziesięć lat segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków grupy Orlen pochodzących z przerobu ropy naftowej. Nowa strategia przewiduje wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych, takich jak fenol i pochodne aromatów, w portfelu grupy do ok. 25 proc. (z 16 proc. obecnie).

Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Orlen osiągnie moce w recyklingu, przede wszystkim plastików, na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Większa liczba stacji benzynowych na rynkach zagranicznych 

Do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych wzrośnie z 37% do 45%. Grupa zamierza rozbudować sieć sprzedaży paliw. Stacje benzynowe będą oferowały szereg usług skierowanych do klienta detalicznego. Na stacji można zjeść, zrobić drobne zakupy, a w niedalekiej przyszłości klient nada lub odbierze paczkę. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Finanse są mocną stroną Grupy

Przedstawiciele spółki zapewniają, że fundamenty finansowe spółki są stabilne. Utrzymany ma zostać bezpieczny poziom zadłużenia. Wskaźnik dług netto/EBITDA ma być nie wyższy niż 2,5x. Koncern chce w pierwszym kwartale 2021 roku uruchomić zagraniczny program emisji obligacji.

– Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową pojemnością dłużną. Grupa Orlen będzie wykorzystywać również alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych – podała spółka.

PKN szacuje, że zapotrzebowanie grupy na środki pieniężne do 2030 roku, wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł (ok. 140 mld zł na inwestycje, ok. 40 mld zł na dywidendę u pokrycie kosztów podatkowych oraz ok. 25 mld zł na “pozostałe wydatki”). Z kolei swoje możliwości finansowe grupa szacuje na ok. 275 mld zł.

Udostępnij przez: