Gospodarka

Drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty – kolejne miliardy złotych na strategiczne lokalne inwestycje

Jako rząd wspieramy nie tylko duże, strategiczne dla państwa polskiego inwestycje, ale również te lokalne – strategiczne z punktu widzenia każdego z nas. To przebudowa drogi, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Dzięki tym inwestycjom dajemy impuls do rozwoju regionów i do walki ze skutkami epidemii. Zrywamy z logiką Polski A i Polski B. Właśnie temu służy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld zł przydzielone w drodze dwóch naborów. Właśnie rozstrzygnęliśmy pierwszy z nich na kwotę 4,35 mld złotych.

Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wszystkie inwestycje – realizowane zarówno w miastach, jak i małych miasteczkach są tak samo istotne dla rozwoju naszego kraju. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pieniądze przekazane na projekty lokalne, które są szczególnie ważne dla mieszkańców gmin i powiatów. Dążymy do zrównoważonego rozwoju każdego regionu Polski.

„Skończyliśmy z logiką Polski A, czy Polski B i C. Polska ma się rozwijać równomiernie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

”Nawet kiedy pandemia się skończy, przez długi czas będziemy walczyli ze skutkami gospodarczymi COVID-19. Te skutki są widoczne w inwestycjach i w samorządach. Musimy walczyć wspólnie o każde miejsce pracy” – rząd, samorządy, przedsiębiorstwa i obywatel – dodał szef polskiego rządu.

Wiele samorządów ma problem z wkładem własnym do inwestycji. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.

Wsparcie jest bezzwrotne. Pieniądze przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje m.in.: szpitale i przychodnie, szkoły, przedszkola oraz żłobki, wodociągi i kanalizację, domy pomocy społecznej czy drogi. Pieniądze są przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji.

Program to także wsparcie dla tysięcy firm i setek tysięcy pracowników, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

W sumie 12 mld zł dla samorządów na ważne inwestycje

“Cała ta pula jest przeznaczona na inwestycje lokalne, które dla nas są inwestycjami strategicznymi. Dla nas nie tylko to wielkie inwestycje, ale też te małe. Mają one charakter strategiczny dla lokalnej społeczności” – podkreślił szef polskiego rządu.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. Obecna odsłona Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nieco zmieniła swoją formułę jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:

– 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
– 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

„Jestem przekonany, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych będzie istotnym elementem, który wesprze rozwój gospodarczy w przyszłym roku” – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe 250 mln zł dla gmin popegeerowskich

To jednak niejedyna pomoc, którą oferuje rząd. Przekazaliśmy dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, w których funkcjonowały dawniej PGR-y. Samorządy mogą przeznaczyć pieniądze na konkretne inwestycje w swoich gminach. Wsparcie w szczególności obejmować będzie m.in. rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej czy drogowej, budowę centrów umożliwiających integrację i aktywizację mieszkańców czy termomodernizację budynków. Fundusze zminimalizują nierówności społeczne oraz poprawią komfort życia mieszkańców.

Udostępnij przez: