Ważne

Sukces Polski na unijnym szczycie, nasz kraj otrzyma 770 mld zł

Na szczycie Rady Europejskiej Mateusz Morawiecki reprezentujący nasz kraj w negocjacjach z UE osiągnął podwójne zwycięstwo. Z budżetu UE Polska otrzyma 770 mld zł, a mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami

„Podczas unijnego szczytu w Brukseli Polska odniosła sukces negocjacyjny. Nasz kraj otrzyma z budżetu UE 770 mld zł, co będzie silnym wsparciem dla rozwoju polskiej gospodarki. W konkluzjach jasno określono także mechanizmy uruchamiania funduszy europejskich – nie mogą one podlegać żadnym arbitralnym decyzjom i być motywowane politycznie. Przyjęte wytyczne będą musiały być wkomponowane w mechanizm prawny stosowany przez Komisję Europejską. To coś więcej niż interpretacja. To gwarancja, która daje Polsce bezpieczeństwo budżetowe. Podczas unijnego szczytu liderzy omówili także m.in. kwestie związane z epidemią COVID-19 oraz uzgodnili nowy cel UE, jeśli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.” – oświadczył Premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że: „Za nami kluczowe negocjacje. Stawką było 770 mld zł, dzięki którym będziemy mogli szybciej się rozwijać i zmniejszać dystans do najbogatszych państw Europy” Jak podkreślił, w konkluzjach uzgodnionych przez RE, nie ustąpiliśmy z żadnego zapisu wynegocjowanego kilka dni temu wspólnie z Węgrami i prezydencją niemiecką.

Kontrola budżetu oddzielona od tzw. praworządności

Rada Europejska ustaliła, że kwestie ochrony i kontroli budżetu oraz zapobiegania korupcji zostaną oddzielone od tzw. kwestii praworządności. Przyjęte wytyczne będą musiały być wkomponowane w mechanizm prawny stosowany przez Komisję Europejską. Ponadto, stwierdzenie naruszenia praworządności nie będzie jednoznaczne z uruchamianiem sankcji. Polska zakończy proces ratyfikacyjny budżetu, jeśli warunki przyjęte przez RE, zostaną spełnione.

„Mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Przyjęte konkluzje blokują w przyszłości możliwość zmiany tych zasad wbrew Polsce” – podkreślił premier. Jak dodał, Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom przyjętym przez Radę Europejską.

Deklaracja w sprawie mechanizmu praworządności – obiektywne i precyzyjne kryteria

Mechanizm praworządności ma być stosowany obiektywnie i sprawiedliwie oraz nie naruszać traktatowych kompetencji państw członkowskich. Jednocześnie, mechanizm ten będzie mógł zostać użyty dopiero w momencie, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowie się na temat jego zgodności z unijnym prawem. W deklaracji przyjętej przez Radę Europejską wzmocniono ponadto tzw. hamulec bezpieczeństwa. Oznacza to, że jeżeli Komisja Europejska będzie chciała rozpocząć proces odebrania krajowi unijnych funduszy, to kraj ten będzie mógł poprosić szefa RE o przeniesienie sprawy na najbliższy unijny szczyt.

Powiązanie mechanizmu praworządności z budżetem UE – bez deklaracji przyjętej przez Radę Europejską – zagrażałoby suwerenności Polski oraz innych państw UE. Same przepisy warunkujące wydawanie środków unijnych zawierały bowiem ogólne kryteria i były podatne na bardzo szeroką interpretację. Była to próba ominięcia traktatów europejskich i podkopania zaufania pomiędzy unijnymi krajami. Arbitralne i polityczne stosowanie mechanizmu praworządności stwarzało bowiem stan niepewności prawnej i mogło w przyszłości zagrozić spójności całej Unii Europejskiej.

Budżet UE: 770 mld zł dla Polski

Środki wynegocjowane przez nasz kraj w ramach unijnego budżetu na lata 2021-2027 pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

„770 mld zł na najbliższe 7 lat to środki na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. To ogromny impuls dla polskiej gospodarki i znacząca pomoc w walce z sytuacją pokryzysową” – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Udostępnij przez: