Gospodarka

Mały ZUS+ dla mikroprzedsiębiorców

Od Nowego Roku zaczną obowiązywać ważne dla przedsiębiorców przepisy, m.in. Mały ZUS Plus, dający najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne czy przepisy przyznające małym przedsiębiorcom z CEIDG prawa konsumenckie – mówił dla PAP wiceminister MRPiT Marek Niedużak.

– Korzystanie z takiej formy płacenia składki ZUS to nie jest obowiązek, ale możliwość, uprawnienie, z którego mogą skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy – mówi Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. to oszczędność nawet miliarda złotych. Termin upływa 1 lutego

Konieczność złożenia wniosków dotyczy zarówno tych, którzy już obecnie opłacają składki na preferencyjnych zasadach, a według najnowszych danych z małego ZUS+ korzysta obecnie ponad 285 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Na niższe składki może liczyć także spora grupa mikroprzedsiębiorców, którzy ucierpieli w 2020 r. na pandemii, jeśli ich roczne przychody w 2020 r. spadły poniżej 120 tys. zł, a ich dochody nie przekraczały średnio miesięcznie 6310,80 zł. Wówczas będą mieli prawo złożyć wniosek o objęcie systemem ulgowych składek.

– Mamy za sobą pierwszy rok funkcjonowania Małego ZUS-u Plus, czyli uprawnienia do niższego, proporcjonalnego ZUS dla mniejszych firm. W tym roku z tego rozwiązania korzystało ponad 280 tys. firm. Spodziewamy się, że w przyszłym roku liczba ta utrzyma się na zbliżonym poziomie – preferencja obejmie zapewne od 280 do ponad 300 tys. firm – powiedział wiceminister.

Niższe składki mają konsekwencje

Równocześnie Marek Niedużak przypomniał, że niższe składki oznaczają niższe emerytury w przyszłości. Dlatego też Mały ZUS Plus to tylko opcja. – Każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie podjąć decyzję, czy teraz płacić mniej i te zaoszczędzone pieniądze zagospodarować w ramach firmy, czy też płacić więcej z myślą o swojej emeryturze.

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na niższe składki, ma czas na złożenie wniosku do 1 lutego 2021 r. (oficjalnie czas jest na to do końca stycznia, ale 31 stycznia 2021 r. to niedziela).

Od nowego roku wchodzą nowe przepisy przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami

„Od Nowego Roku każda osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą i jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów” – wyjaśnił Niedużak. Ochrona będzie dotyczyć każdej umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla  tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej – dodał.

W myśl nowych rozwiązań osobie prowadzącej własną działalność będzie przysługiwać prawo do rękojmi za wady. To oznacza, że sprzedawca nie będzie mógł odmówić przedsiębiorcy przyjęcia jego reklamacji. Wprowadzona zostanie również ochrona przedsiębiorcy przed tzw. Niedozwolonymi postanowieniami umownymi, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy. Niedużak zwrócił uwagę, że przedsiębiorca będzie też maił możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. ”Jeżeli sprzedawca wcześniej nie poinformuje dokonującego zakupu przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od umowy, ten będzie miał prawo do odstąpienia od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy”- zaznaczył.

Udostępnij przez: