Polska

Uhonorowanie ambasador USA za rozwój współpracy

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej J. E. Georgette Mosbacher – Ambasador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, kończącej misję dyplomatyczną w Polsce.

Order został nadany w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. W uroczystości wziął udział m.in. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym podpisana została przez Prezydentów Dudę i Trumpa 18 września 2018 roku.

Jej trzema filarami pozostają:

1) Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;
2) Energetyka;
3) Wymiana handlowa, inwestycje, badania i innowacje.

 

Deklaracja ta została przez kolejne blisko dwa lata wypełniona treścią polityczną, gospodarczą, energetyczną i militarną. We wszystkich tych obszarach polsko-amerykańska współpraca została pogłębiona, z korzyścią zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.

W wymiarze bezpieczeństwa i obronności dopełnieniem tego dokumentu były podpisane również przez Prezydentów Polski i USA w czerwcu 2019 roku i wrześniu 2019 roku dwie deklaracje: pierwsza dot. współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; druga precyzująca lokalizacje planowanej zwiększonej obecności wojskowej armii amerykańskiej w Polsce.

W zakresie energetyki efekty są szczególnie widoczne w postaci długoterminowych kontraktów na dostawy amerykańskiego LNG do Polski. Poprzez dywersyfikację źródeł energii, Polska zwiększa swoją niezależność energetyczną i podatność na ewentualny „szantaż energetyczny”.

Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie energii nie ogranicza się jednak jedynie do LNG. Podczas wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w czerwcu 2019 roku podpisane zostało „Memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej”, wyrażające gotowość obu stron do współpracy przy polskim programie energetyki jądrowej. Do podpisania przedmiotowej umowy międzyrządowej doszło w październiku 2020 roku w Warszawie.

Zacieśnienie kontaktów polsko-amerykańskich na przestrzeni ostatnich pięciu lat miało również wymierny efekt w sferze gospodarczej. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a USA rosła systematycznie: w 2015 roku – 9,3 miliarda dolarów, w 2016 roku – 9,6 miliarda dolarów, w 2017 roku – po raz pierwszy przekroczyła poziom 10 miliardów i wyniosła 11,6 miliarda dolarów, w 2018 roku – 13,4 miliarda dolarów, w 2019 roku – 14,4 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o ponad 50% w przeciągu pięciu lat.

W ostatnich latach stałym elementem politycznej i gospodarczej agendy polsko-amerykańskiej stała się również współpraca w zakresie Inicjatywy Trójmorza, której USA stały się partnerem strategicznym. Wymiernymi dowodami amerykańskiego wsparcia i zaangażowania w Inicjatywę były m.in.: decyzja o współpracy inwestycyjnej z Funduszem Trójmorza na realizację projektów energetycznych; czy przyjęta w listopadzie 2020 roku jednogłośnie przez Izbę Reprezentantów USA rezolucja wspierająca Inicjatywę Trójmorza w budowaniu nowoczesnej infrastruktury, w tym energetycznej, w Europie Środkowej.

Symbolicznym momentem polsko-amerykańskich relacji dwustronnych było włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, które nastąpiło 11 listopada 2019 roku. Włączenie Polski do Visa Waiver Program stanowiło namacalny dowód na to, że strategiczne partnerstwo Polski i USA jest silne i autentyczne.

Udostępnij przez: