Polska

Czy pandemia zatrzymała zagraniczne inwestycje?

Co robić, by w sytuacji pandemii wciąż dopuszczać zagranicznych inwestorów do polskiego rynku, jednocześnie chroniąc rodzime firmy przed przejęciami? Z Krzysztofem Liedlem rozmawiała Maria Kądzielska.

Jutro Polski: Jak ocenia Pan obecną kondycję polskiej gospodarki?

Krzysztof Liedel: Kryzys wywołany pandemią jest zjawiskiem, który zaskoczył nas wszystkich. Nie wiemy, jakie będą jego pełne konsekwencje. Ostatnie kilka miesięcy to okres zdobywania informacji, z czym mamy do czynienia i jaki ma to wpływ na ekonomię. Jest to pewien okres wyczekiwania. Pewne jest jednak, że pandemia nałożyła się z cykliczną zmianą koniunktury w gospodarce, którą specjaliści zapowiadali przed 2020 rokiem. Do tego należy dołożyć działania państwa: lockdowny i obostrzenia, które nie wynikają z przemyśleń długofalowych, choć ich celem jest zatrzymanie pandemii i skutków choroby, to mają również realne oddziaływanie na gospodarkę.

 

Co czyni Polskę wciąż atrakcyjną dla zagranicznego kapitału?

Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym jest oczywiście polityka, bo to jak bardzo otwieramy się, czy zamykamy na zagraniczne inwestycje często jest podejmowane odgórnie. Drugim są czynniki, które do tej pory bezpośrednio wpływały na to, że Polska była atrakcyjna dla zagranicznych przedsiębiorców. Rzeczywiście jesteśmy w czołówce państw europejskich, w których inwestuje się zagraniczny kapitał i tworzy miejsca pracy. Decyduje o tym nasze położenie geograficzne, fakt, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, wielkość wewnętrznego rynku, stabilizacja gospodarcza oraz dobrze rozwinięty rynek podwykonawców i dostawców, którzy są istotni dla inwestorów. Ostatnim czynnikiem są wykwalifikowani pracownicy, którzy są chętni do pracy i kreatywni w tym, co robią.

 

Jakie są przeszkody dla zagranicznych inwestycji?

Problemy wynikają przede wszystkim z systemu, w jakim funkcjonujemy. Trzy podstawowe trudności, które od wielu lat podnoszą zagraniczni inwestorzy to: brak stabilizacji, jeśli chodzi o system prawny – przepisy są wciąż niejasne i bardzo często ulegają zmianom; niewydolny system sądownictwa gospodarczego oraz bardzo skomplikowany system podatkowy. To są czynniki, które będą decydowały o tym, na ile będziemy atrakcyjni dla kapitału zagranicznego. Należy podkreślić, że są to elementy, które nie zmieniają się od długiego czasu. Pandemia i nadchodzący kryzys gospodarczy dodatkowo utrudniają zagraniczne inwestycje.

Do wysłuchania pełnej rozmowy zapraszamy na nasz kanał YouTube:

Udostępnij przez: