Gospodarka

Rząd wspiera rozwój punktów ładowania samochodów elektrycznych

Zapowiedziane przez rząd dopłaty do punktów ładowania samochodów elektrycznych mogą przełożyć się na powstanie do 2025 r. 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV – szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. 

Ustalono górną granicę wsparcia dla punktów prywatnych, zależnie od ich mocy. Według projektu na wsparcie budowy infrastruktury ładowania w Polsce przeznaczonych zostanie do 800 mln zł, z czego 100 mln już w przyszłym roku. 300 mln zł ma być wydatkowane w 2022 r., a 400 mln zł w roku 2023.

W opublikowanym we wtorek raporcie “Polish EV Outlook”, potencjał prywatnej infrastruktury PSPA ocenia z kolei na 85-110 tys. punktów w 2025 r. Raport uwzględnia m. in. potencjalne efekty wdrożenia dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania przewidzianych w najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatkowo bierze się pod uwagę planowane zmiany legislacyjne w obszarze ustawy o elektromobilności, najważniejsze trendy rynkowe w zakresie zeroemisyjnego transportu, w tym rozwój technologiczny, zwiększenie gamy modelowej i podaży EV oraz postępujące zmiany nawyków konsumenckich. Analizowany był ponadto wpływ pandemii COVID-19 na sektor motoryzacyjny w Polsce i na świecie oraz szereg innych parametrów – podkreśla Stowarzyszenie.

Zgodnie z “Licznikiem elektromobilności”, prowadzonym przez PSPA i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec listopada 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1324 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, zawierające łącznie 2532 punktów.

“Mimo pandemii, braku dofinansowania infrastruktury ładowania, przewlekłych procedur oraz przepisów często nieprzystających do realiów rynkowych, sieć stacji ładowania w Polsce zwiększa się rok do roku o ponad 30 proc.” – podkreśla dyrektor zarządzający PSPA i wiceprezydent The European Association for Electromobility (AVERE) Maciej Mazur.

Jego zdaniem przyspieszenie budowy sieci ładowarek w Polsce wymaga działań dwutorowych. Z jednej strony chodzi o wdrożenie systemu wsparcia finansowego, co zapowiada projekt rozporządzenia ministerstwa klimatu, a z drugiej pilnej zmiany części innych przepisów.

Jak wskazuje PSPA, ostatni projekt rozporządzenia ministerstwa klimatu ws. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru, przewiduje dofinansowanie tworzenia nowych punktów o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktów do 150 kW.

Wysokość dotacji do infrastruktury ogólnodostępnej ma wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z rozszerzeniem do 75 proc. dla gmin poniżej 100 tys. mieszkańców. Infrastruktura prywatna może liczyć na dopłaty w wysokości 25 proc. kosztów, z rozszerzeniem do 50 proc. w przypadku punktów o mocy do 22 kW. Ustalono górną granicę wsparcia dla punktów prywatnych, zależnie od ich mocy.

Według projektu na wsparcie budowy infrastruktury ładowania w Polsce przeznaczonych zostanie do 800 mln zł, z czego 100 mln już w przyszłym roku. 300 mln zł ma być wydatkowane w 2022 r., a 400 mln zł w roku 2023. Projekt przewiduje dotacje dla przedsiębiorców, samorządów, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

“Projekt rozporządzenia to krok w dobrym kierunku. Na pewno cieszy fakt, że uwzględnia zarówno dofinansowanie ogólnodostępnych, jak i prywatnych punktów ładowania EV. Rynkowym game-changerem, wynikającym z interpretacji rozporządzenia, jest fakt, że przy dofinansowaniu od 50 do 75 proc. kosztów stacji ogólnodostępnej nie wprowadzono na nią limitu kwotowego, a dopłata będzie mogła być przeznaczona na utworzenie stacji publicznej o mocy nawet do 350 kW” – wskazuje Maciej Mazur.

 

Udostępnij przez: