Ważne

Rząd rozszerza tarczę branżową

Wsparcie w ramach tzw. tarczy branżowej zostanie rozszerzone na kolejnych sześć kodów PDK i dotyczyć będzie m.in. hoteli, w tym turystycznych obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania – poinformował we wtorek resort rozwoju, pracy i technologii.

Ministerstwo przypomniało, że przepisy przyjętej 9 grudnia 2020 r. przez sejm tzw. tarczy branżowej upoważniały rząd do wydłużenia mocą rozporządzenia okresu pomocy, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

“Celem przyjętego we wtorek przez rząd rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” – podkreślono w komunikacie.

Jak wyjaśniono, wsparcie z tarczy branżowej zostanie również rozciągnięte na m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. “Obejmie też inne branże zawarte już w ustawie (tarczy branżowej), czyli np. gastronomię czy obiekty kulturalne. Przewidziane w rozporządzeniu wsparcie za grudzień nie obejmie jednak działalności gospodarczych polegających na handlu, ponieważ w tamtym miesiącu handel nie był zamrożony. Takie firmy skorzystają jedynie ze wsparcia za miesiąc styczeń” – wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że w ramach rozszerzenia tarczy branżowej pomoc ma trafić firm przyporządkowanych do sześciu kodów PKD. Będą to: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 79.11.A działalność agentów turystycznych; 79.12.Z działalność organizatorów turystyki; 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji oraz obiektów kulturalnych.

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla firm, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami wprowadzanymi w ramach walki z drugą falą pandemii. W ramach tarczy można skorzystać nie tylko ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, małej dotacji do 5 tys. zł czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na etat, ale też z rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Udostępnij przez: