Gospodarka

Gaz z Podkarpacia – nowa kopalnia

W Bystrowicach na Podkarpaciu Grupa Orlen uruchomiła pierwszą własną kopalnię gazu ziemnego. Do systemu przesyłowego trafiły już ponad 2 mln m sześc. surowca z tego złoża. W br. w ramach koncesji na Podkarpaciu planowane są kolejne odwierty ? poszukiwawcze – podał PKN Orlen. Dotychczas koncern przy wydobyciu współpracował z innymi firmami, a złoże Bystrowice jest pierwszym, które eksploatuje samodzielnie.

„Na Podkarpaciu Grupa Orlen uruchomiła pierwszą w historii firmy własną kopalnię gazu ziemnego Bystrowice. Do systemu przesyłowego trafiło już ponad 2 mln metrów sześc. surowca z nowego złoża. Jeszcze w tym roku, w ramach koncesji na Podkarpaciu, planowane są kolejne odwierty poszukiwawcze – przekazał we wtorek PKN Orlen.

„Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z naszymi partnerami, dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż”– powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany w komunikacie o uruchomieniu kopalni gazu w Bystrowicach.

Obajtek zaznaczył, że „energetyka zeroemisyjna, wspierana stabilizującymi aktywami gazowymi, będzie fundamentem długofalowej transformacji Grupy Orlen”. 

Pierwsza kopalnia gazu ziemnego w Polsce

Złoże gazu ziemnego Bystrowice zostało odkryte w październiku 2018 r., jak podkreślił płocki koncern, dzięki zastosowaniu najnowszych technik wykonywania zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych. Jak podawała wówczas spółka należąca do PKN Orlen, zasoby złoża Bystrowice oszacowano na dwa miliardy metrów sześciennych, a według spółki wydobycie ze złoża może trwać około 10 lat. W 2021 r. na tej koncesji planowane jest wykonanie kolejnego otworu.

Orlen: Rozpoczynamy samodzielne wydobycie gazu na Podkarpaciu

19 stycznia 2021 roku spółka poinformowała o dalszych losach złoża. Koncern przekazał, że w grudniu 2020 roku Orlen Upstream w ramach testu produkcyjnego uruchomiła wydobycie gazu zimnego ze złoża Bystrowice, a kopalnia jest obecnie na etapie prób rozruchowych. Od uruchomienia wydobyto już dwa miliony metrów sześciennych gazu.

Po zakończeniu prób rozruchowych i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie nastąpi formalne zakończenie budowy kopalni. Orlen podkreśla, że kopalnia Bystrowice jest pierwszą, którą obsługuje sam, bez partnerów.

Cytowany w komunikacie spółki prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił: – Dotychczas w Polsce wydobywaliśmy gaz wspólnie z naszymi partnerami, dziś mamy już doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam na samodzielne poszukiwania i eksploatację złóż.

Orlen – co podkreślił Obajtek – w swojej strategii Orlen 2030 ma w planach rozwój złóż gazowych, które mają zaspokajać do 20 proc. zapotrzebowania spółki. Warto zaznaczyć, że według szacunków podawanych w 2018 roku na terenie koncesji Orlenu na Podkarpaciu do wydobycia jest około 10 mld m3 gazu.

Udostępnij przez: